Doe mee!

Doe mee als gemeente

Word ook een Special Heroes gemeente!

Doe mee als gemeente

De samenwerking tussen gemeenten, speciaal onderwijsscholen, instellingen, sport- en cultuuraanbieders binnen de domeinen van vrijetijdsbesteding en gezondheid staan centraal in de programma’s van Stichting Special Heroes Nederland.

Een goede samenwerking met de gemeente, speciaal onderwijsscholen, instellingen en lokale partners is essentieel voor het slagen van de programma’s om de mogelijkheden voor mensen met een beperking in sport, cultuur, werk en gezondheid duurzaam te vergroten en/of de kwaliteit van het aanbod te verbeteren.

Stichting Special Heroes Nederland heeft aan de basis gestaan van een aantal interessante samenwerkingstrajecten met gemeenten waarbij prachtige resultaten zijn bereikt in het verhogen van de sportdeelname- en sportmogelijkheden voor mensen met een beperking.

Ook een Special Heroes gemeente worden?

Een Special Heroes Gemeente is een gemeente die sport, cultuur, participatie en/of een gezonde leefstijl voor leerlingen in het speciaal onderwijs en volwassenen met een beperking heeft opgenomen in haar beleid. Bijvoorbeeld middels een meerjarenplan en/of samenwerkingsovereenkomst met een Special Heroes programma en de betreffende school/scholen. Dit doet zij met name door het financieren van de inzet van een combinatiefunctionaris, of buurtsport- of cultuurcoach ten behoeve van het speciaal onderwijs en stimuleringsgelden voor clinics en workshops.

Ook stellen steeds meer gemeenten gelden ter beschikking voor de borging van het programma op de scholen, door het Special Heroes lidmaatschap voor scholen te financieren. De gemeente stimuleert samen met scholen in het speciaal onderwijs en lokale aanbieders de sport- en cultuurbeleving en -participatie van leerlingen. Als samenwerkingspartner ondersteunt Stichting Special Heroes Nederland dit initiatief door het faciliteren van producten en diensten.

Benieuwd naar dit resultaat en de programma’s van Stichting Special Heroes Nederland? Neem vrijblijvend contact op met één van onze medewerkers.

TIP: Neem ook kennis van onze extra services, zoals de vervoersregeling, hulpmiddelen, en het vrijetijdsteam.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief.