Doe mee!

Financiële ondersteuning

Samen bieden Special Heroes Nederland en Jeugdfonds Sport & Cultuur méér kinderen en jongeren in het speciaal onderwijs de sport- en cultuurkans die ze verdienen!

Financiële ondersteuning

Ook binnen het speciaal onderwijs zijn er veel gezinnen waar kinderen en jongeren niet kunnen doorstromen naar een sport- en/of cultuurvereniging, omdat er thuis te weinig geld is. Met het financiële steuntje in de rug dat het Jeugdfonds Sport & Cultuur dan aan deze gezinnen bieden, kunnen zij dat wel.

Door de samenwerking kunnen de projectleiders van Special Heroes Nederland het Jeugdfonds Sport & Cultuur direct onder de aandacht brengen bij scholen. Daarmee worden intermediairs zoals vakleerkrachten in het speciaal onderwijs sneller bereikt en komen kinderen en jongeren eerder in aanraking met sportieve of culturele activiteiten.

Wie kunnen een aanvraag doen?
Intermediairs uit het onderwijs, jeugdhulpverlening, schuldhulpverlening en gezondheidszorg signaleren en helpen kinderen en jongeren die lid willen worden van een sportclub of cultuurinstelling. Deze professionals weten als geen ander wat hen beweegt en zijn op de hoogte van de thuissituatie.

Medewerkers uit het speciaal onderwijs kunnen zich aanmelden als intermediair via allekinderendoenmee.nl. De intermediair kan online een aanvraag indienen voor een bijdrage waarmee het kind een jaar lang kan sporten bij een sportvereniging of een cursusjaar lang les kan nemen bij een cultuurinstelling in de buurt.

Download hier de folder met informatie over de samenwerking tussen Jeugdfonds Sport & Cultuur en Special Heroes Nederland.