Doe mee!

Vervoersvoorziening

Sporters met een lichamelijke beperking die niet zelfstandig kunnen reizen, kunnen budget aanvragen voor taxivervoer naar trainingen en wedstrijden.

Vervoersvoorziening

In Nederland is een aantal vervoersregelingen voor mensen met een beperking (zie de factsheet Sportvervoer voor mensen met een beperking). Alle regelingen hebben als uitgangspunt dat zij een oplossing bieden voor mensen met een beperking die niet met het reguliere openbaar vervoer kunnen reizen. Special Heroes Nederland regelt, met financiering van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het sportvervoer voor sporters met een lichamelijke beperking: de sportvervoersvoorziening.

Wat houdt de voorziening in?

Mede door de sportvervoersvoorziening kunnen sporters met een lichamelijke beperking gezamenlijk trainen en aan wedstrijden dan wel aan competities deelnemen door het hele land. De sportvervoersvoorziening is een tegemoetkoming in de kilometers voor het sportvervoer van mensen met een beperking. Het ministerie van VWS financiert de sportvervoersvoorziening. Special Heroes Nederland kent kilometerbudgetten per kalenderjaar toe aan deelnemers op basis van vastgestelde criteria. Qarin is het vervoersbedrijf dat het sportvervoer uitvoert.

 

Criteria

Wanneer je van de sportvervoersvoorziening gebruik wilt maken, dan dien je aan alle onderstaande criteria te voldoen:

 • je bent een sporter (geen begeleider, coach, scheidsrechter of anderszins);
 • je hebt een lichamelijke beperking of een visuele beperking*
 • je bent een individuele* of een teamsporter en vormt met minimaal 1 ander persoon een sportteam;  
 • je beoefent een sport bij een vereniging die is aangesloten bij een sportbond welke lid is van NOC*NSF die tevens aan wedstrijdsport doet;
 • je beoefent deze sport met als doel om middels trainingen deel te kunnen nemen aan wedstrijden en/of competitie;
 • je hebt geen eigen vervoer;
 • je bent niet in staat om voor het beoefenen van deze sport (of heel moeilijk) gebruik te maken van andere vervoersvoorzieningen;
 • je bent niet in staat om ‘even’ over te stappen of je reist met een extra (sport)rolstoel en/of sportmateriaal;
 • je hebt geen bezwaar om met meerdere deelnemers gezamenlijk te reizen naar trainingen en wedstrijden.

*Deze doelgroepen draaien mee in een pilot, die vooralsnog loopt tot einde seizoen 2023-2024.

Voorwaarden

Indien je gebruik wilt maken van de vervoersvoorziening, dan gelden verder de volgende voorwaarden:

 • het sportvervoer geldt voor vervoer van en naar trainingen, wedstrijden en/of competities;
 • het vervoer wordt door Qarin uitgevoerd;
 • er geldt vooralsnog jaarlijks een maximale toekenning van 4.000 kilometers voor trainingen én wedstrijden/competities in totaal;
 • er geldt een eigen bijdrage van € 0,28 per kilometer;
 • je dient Qarin te machtigen voor een automatische incasso van de eigen bijdrage;
 • de afrekening van de eigen bijdrage vindt plaats na afloop van de maand waarin gereisd is;
 • de afrekening is gebaseerd op de daadwerkelijke omvang van kilometers door de vervoerder gemaakt voor jouw vervoersritten;
 • toewijzing van een persoonlijk kilometerbudget geschiedt op basis van het beschikbare budget en beoordeling van de criteria;
 • periodiek zal controle plaatsvinden. Je bent verplicht bij controle toelichting te geven indien hiernaar gevraagd wordt;
 • je kunt met de voorziening een combi-rit maken met een medesporter die ook een goedgekeurde aanvraag van de sportvervoersvoorziening heeft;
 • je kunt met de voorziening één begeleider laten meereizen vanaf het huisadres van de deelnemer;
 • voor meereizende sporters en begeleiders wordt geen eigen bijdrage per km berekend
 • het aantal meereizenden is gelimiteerd aan het aantal zitplaatsen van het door de vervoerder gekozen vervoermiddel;
 • Special Heroes Nederland, danwel Qarin, kunnen je verplichten om het vervoer te combineren met een medesporter;
 • het aantal toegewezen kilometers per jaar vervalt op 31 december van dat jaar;
 • op de uitvoering van het sportvervoer zijn de voorwaarden van Qarin van toepassing. Deze ontvang je per e-mail van Qarin.

Inschrijven

Klik hier om je aan te melden voor de sportvervoersvoorziening.

Wanneer je al inloggegevens hebt voor de portal van Special Heroes kan je jouw sportvervoersaanvraag doen via deze link.

Na ontvangst en beoordeling van je aanvraag door Special Heroes Nederland wordt een voorlopige toewijzing van het aantal kilometers gedaan. Toewijzing geschiedt op basis van beschikbaar budget en van de beoordeling of je voldoet aan alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor dit sportvervoer. De verwerking van je sportvervoeraanvraag duurt 5 werkdagen.

Special Heroes Nederland voorziet Qarin van alle benodigde (persoons)gegevens om voor jou het vervoer in te richten.

Het toegewezen kilometerbudget kan in de loop van het jaar (negatief) worden bijgesteld, afhankelijk van het aantal aanmeldingen en het beschikbare budget.

Instructievideo’s

Hulp nodig bij de aanvraag? Bekijk eerst onze instructievideo’s. Hierin wordt stap-voor-stap uitleg gegeven over de acties die je moet doorlopen voor de aanvraag bij de Sportvervoersvoorziening.

Naar de instructievideo’s

Informatie

Voor alle vragen omtrent deze voorziening kan je terecht bij Vanessa Habets van Special Heroes Nederland.

Telefoon: 06 82 01 52 24/ e-mail sportvervoer@specialheroes.nl