Doe mee!

Deskundigheidsbevordering

Sport- en cultuurprofessionals inspireren en verbinden.

Deskundigheidsbevordering

Meedoen is plezier maken, je grenzen verleggen, talenten ontdekken en andere mensen ontmoeten. Het maakt je trots, vergroot je zelfvertrouwen, geeft kracht en is ook nog gezond! Om zoveel mogelijk mensen met een beperking mee te laten doen is het belangrijk dat er voldoende deskundigheid is bij diverse aanbieders van sport en cultuur.

Stichting Special Heroes verzorgt daarom scholingen, lesboeken, leskaarten en tipkaarten, mede mogelijk gemaakt door partners als NOC*NSF, diverse sportbonden, Hogeschool Windesheim (Calo), Hanze Hogeschool Groningen en Kenniscentrum Sport.

Special Heroes Campus

Samen met partners heeft Special Heroes een platform gecreëerd voor sportactiviteiten voor mensen met een beperking: Special Heroes Campus. Dit is het informatieportaal voor sportprofessionals over bewegen en sporten van mensen met een beperking in de vrijetijdsbesteding. Met onder andere scholingen, lesboeken, tipkaarten en praktische leskaarten voor de sportprofessional!

Inspireren, verbinden, realiseren

Het vergt flexibiliteit en maatwerk van trainers, coaches en docenten om mensen met een beperking hierin te begeleiden. Met ons kennisaanbod willen we sport- en cultuurprofessionals inspireren om eigen invulling te geven aan het creëren van aanbod voor mensen met een beperking. Tevens willen we de partijen verbinden, zodat mensen elkaar leren kennen en hun kennis met elkaar kunnen delen. Vervolgens realiseren we een divers pallet aan producten en diensten, zoals het bieden van procesbegeleiding, het organiseren van themabijeenkomsten en bijscholing en het ontwikkelen van lesmaterialen.

Scholingen deskundigheidsbevordering

Ook kunnen diverse workshops en scholingen, naast de individuele deelname, op maat en InCompany worden aangeboden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Melanie Meijers: info@specialheroes.nl of 06 10 95 47 76

Kidmove

Samen met Hogeschool Windesheim werkt Special Heroes Nederland mee in een internationaal project om het plezier en de motivatie voor sporten te vergroten en uitval bij sportactiviteiten te verminderen door het verbeteren van sociale inclusie, gelijke kansen en door preventie van sportgerelateerde blessures. Het project, genaamd Kidmove, wordt mede gefinancierd door Erasmus + Sport programma van de Europese Unie. Meer informatie lees je in dit artikel, op de Special Heroes Campus en op de website van Kidmove.