Doe mee!

Heroes Vrijetijdsteam

Het Heroes Vrijetijdsteam organiseert, als verdieping op de stimuleringsprogramma’s Sport Heroes en Art Heroes, op school en na schooltijd activiteiten om het sport- en cultuuraanbod te verbreden (ook in samenwerking met sport- en cultuuraanbieders) en om leerlingen intensiever te begeleiden richting het deelnemen aan sport- en cultuuractiviteiten. Het team bestaat uit studenten (mbo en hbo) en professionals (als vakdocent BO, combinatiefunctionaris, projectleider Special Heroes).

Daar waar Sport en Art Heroes de kinderen en jongeren al kennis laten maken met een breed scala aan sport- en cultuuractiviteiten kan het Heroes Vrijetijdsteam de leerlingen ‘aan de hand’ nemen en met een individuele aanpak bekijken wat de mogelijkheden zijn. Soms kan net dat beetje extra aandacht en meer tijd om ‘verenigingsklaar’ te worden, de doorslag geven om aan de slag te gaan bij een aanbieder. Hiermee kan het activiteitenaanbod van het Heroes Vrijetijdsteam een overgangsaanbod zijn tussen binnenschools en buitenschools, omdat het Heroes Vrijetijdsteam zorgt, daar waar nodig, voor individuele begeleiding naar de club (van leerling, ouders en de trainers van de club). In het voorjaar van 2017 zijn we voor het eerst gestart met een pilot van het Heroes Vrijetijdsteam in Nijmegen.  Er zijn nu meerdere Heroes Vrijetijdsteams actief die daarbij gebruik kunnen maken van de resulaten van de pilot in Nijmegen.

Activiteiten
Wat kan het Heroes Vrijetijdsteam voor de leerlingen en de school betekenen? Wat zijn de mogelijkheden? Het team biedt nóg meer differentiatie in sportactiviteiten zoals pauzeactiviteiten, naschoolse activiteiten en events. Er worden verschillende activiteiten aangeboden op de school en bij events:

  • Pauzeactiviteiten: tijdens de pauze worden op de school activiteiten aangeboden waarbij leerlingen even kunnen bewegen, structureel een extra beweegmoment. Pestgedrag en verveling nemen hierdoor af. Ook kan een leerling kennis maken met een sport om vervolgens door te stromen naar een sportaanbieder. De school kan zelf keuzes maken om leerlingen bv. wel of niet te laten inschrijven voor de pauzesport, het aantal keer per week en wel of geen activiteitenreeks.

“De pauzesport ‘Dans’ op de Maartenschool loopt zo goed dat dit wordt opgepakt als een wekelijkse activiteit”

“Leerlingen willen graag sporten tijdens de pauze en hangen minder rond in de school.” – H400

  • Naschoolse activiteiten: voor leerlingen die (nog) niet de mogelijkheid hebben om zich bij een sportvereniging aan te sluiten. Het team biedt evt. samen met sportaanbieders sportactiviteiten aan direct na schooltijd in de veilige schoolomgeving. Deze activiteiten kunnen per week variëren, bijvoorbeeld sportgericht of juist op sociaal-emotionele of motorische ontwikkeling gericht.  De Maartenschool heeft tijdens de pilot een eigen vereniging opgestart genaamd ‘special gym’ voor alle kinderen die niet bij een sportvereniging terecht kunnen.
  • Events: de school kan deelnemen aan de events die door Special Heroes aangeboden worden. Ook kan het team zelf kleinere events organiseren. Dit kan gezamenlijk met andere scholen in regio. In Nijmegen is de atletiekdag georganiseerd voor H400 en Tarcisiusschool, door het vrijetijdsteam van Tarcisiusschool in samenwerking met de regionaal projectleider.
  • Doorverwijzen: het Heroes Vrijetijdsteam kan leerlingen doorverwijzen die zich willen aansluiten bij een sportaanbieder. De sportvraag  van de leerling wordt specifiek gemaakt met de leerling waarna de sportaanbieder wordt benaderd om de mogelijkheden te bekijken. Ook ouders worden ingelicht en bij akkoord kan er een kennismaking gepland worden met de aanbieder en de leerling/ouders.

Iedere school geeft een eigen invulling aan het concept van het Heroes Vrijetijdsteam en past dit toe op de school.

Samenstelling van het team
Het Heroes Vrijetijdsteam bestaat uit mensen van meerdere organisaties die elkaars krachten benutten om leerlingen zo goed mogelijk te helpen. Er worden contacten gelegd met lokale partijen die een bijdrage kunnen leveren aan het team.

Het team bestaat in elk geval uit een regionaal projectleider van Special Heroes Nederland die het team aanstuurt. De projectleider heeft contact met de scholen (vakleerkracht), onderwijsinstellingen (MBO en HBO) en de gemeente. De projectleider ondersteunt de school waar het team actief is. Er is een aanvoerder (student 3e jaars HBO of 4e jaars MBO/HBO) die vanuit de school en Special Heroes Nederland de opdracht krijgt om het Heroes Vrijetijdsteam te begeleiden en om samen met het uitvoerende team (studenten 2e jaars HBO en 3e/4e jaars MBO) de activiteiten uit te werken en uit te voeren. Deze studenten ondersteunen de vakleerkracht en de aanvoerder met de werkzaamheden.

Door het Heroes Vrijetijdsteam ontstaat er ook een structurele en duurzame samenwerking met o.a. gemeente en onderwijsinstellingen op hbo en mbo-niveau:

  • Bijna elke gemeente heeft een sportservice die gericht is op alle sport- en beweegactiviteiten in de gemeente. Sportservice heeft vaak een overzicht van het aanbod van veel sportaanbieders in omgeving. Tevens kan de rol van een sportservice/ sportloket zijn om de combinatiefunctionaris/ buurtsportcoach in te zetten bij het team. Deze persoon kan dan ingezet worden om leerlingen van het speciaal onderwijs door te verwijzen naar een sportaanbieder. Het is van belang om een aanbieder te zoeken die bij de leerling past. Daarnaast wordt met de gemeente samengewerkt om mee te organiseren met clinics/events.
  • De onderwijsinstellingen promoten het project onder de studenten van hun mbo- of hbo-instelling. Het project kan namelijk niet zonder studenten. De studenten worden ingezet als aanvoerder of in het uitvoerend team. Dit is afhankelijk van het niveau van de student (leerjaar) en de stageopdracht vanuit de onderwijsinstelling.

Neem voor meer informatie of vragen over het Heroes Vrijetijdsteam contact met ons op via info@specialheroes.nl