Doe mee!

Revalidatiecentra & ziekenhuizen

Lees meer over ons integrale leefstijlaanbod voor revalidatiecentra en ziekenhuizen

Revalidatiecentra en ziekenhuizen

Healthy Habits

Wij ondersteunen revalidatiecentra en ziekenhuizen bij de implementatie van het integraal leefstijlprogramma ‘Healthy Habits‘ in de organisatie. Dit doen wij o.a. door kennisbijeenkomsten, scholingen en leefstijlactiviteiten op locatie te organiseren. Van gezonde gewoontes in spreekkamer, tijdens de behandeling, in een leefstijlloket tot aan de thuissituatie van de cliënt. Hierbij worden vier fases doorlopen: 

In de eerste fase geven wij de sessie ‘Projectplan in een uur’. Het doel van deze sessie is het verkennen van de huidige situatie wat betreft leefstijl in en rondom uw organisatie en het komen tot doelen t.b.v. leefstijlverandering bij uw doelgroep. Wij stellen een format en tools beschikbaar die u helpen bij het komen tot een concreet en realistisch plan. Deze format en tools zijn gebaseerd op onderzoek vanuit het Beweegstappenplan.

Tijdens deze sessie komen de volgende onderdelen aan bod:

 • Wat is de aanleiding van het project?
 • Wie is de opdrachtgever, de kartrekker en het projectteam?
 • Wat zijn de behoeftes van de doelgroep en wat zijn bestaande leefstijlactiviteiten in de organisatie?
 • Formuleren van een visie en strategie.
 • Verkennen en creëren van draagvlak in de organisatie en in de regio.
 • Doelen stellen, komen tot een planning en het regelen van de daarbij nodige support.
 • Plan maken voor de evaluatie en borging van het leefstijlprogramma.

In de tweede fase ondersteunen wij in de vertaling van uw doelen. Dit doen wij door samen het ‘Business Model Canvas’ te doorlopen en zo te komen tot een geschikt businessmodel voor het succesvol uitrollen van het leefstijlprogramma. Daarnaast adviseren we welke interventies en methodieken het beste ingezet kunnen worden om de gestelde doelen te behalen.

Onze regionaal projectleider geeft ondersteuning bij het leggen van contacten met de gemeente en andere partners uit de regio die relevant zijn voor het succesvol uitvoeren van het leefstijlprogramma.

(Zorg)professionals uit uw organisatie krijgen een scholing over de werkwijze van het Leefstijlloket volgens de erkende interventie van het programma Revalidatie, Sport & Bewegen (RSB) en krijgen de COM-B methodiek aangereikt, een methode voor gedragsverandering.

In de derde fase ga je aan de slag met je leefstijlplan. Ons Healthy Habits Handboek geeft de interne projectleider de handvaten om het project goed uit te rollen en het geeft de leefstijlprofessionals de achtergrond die nodig is om te komen tot een passend leefstijladvies en een goede doorverwijzing.

Ter bevordering van de doorontwikkeling en de implementatie van het programma in uw organisatie organiseren wij jaarlijks:

 • Een bijeenkomst voor managers en projectleiders van alle participerende centra om good practices te delen;
 • Een landelijke kennisbijeenkomst.

Ter ondersteuning van leefstijlprofessionals organiseren wij jaarlijks:

 • Gluren bij de buren: delen van good practices in een regionaal (leer)netwerk;
 • Deskundigheidsbevordering;
 • Een landelijke kennisbijeenkomst.

In de vierde fase worden de activiteiten rondom je leefstijlprogramma duurzaam verankerd in de organisatie, samen met de regionale partners. Wij blijven u ondersteunen met een jaarlijks werkbezoek waarbij we het programma evalueren aan de hand van de PDCA cyclus (plan–do–check–act).

Vervolgens houdt de doorontwikkeling niet op. De jaarlijkse monitoring en wetenschappelijk onderzoek draagt er o.a. aan bij dat de leefstijlondersteuning van cliënten steeds effectiever en efficiënter wordt.

Wij ondersteunen hierbij door:

 • De impact op gezond gedrag van cliënten aan te tonen met de landelijke monitoring;
 • Onderzoeks- en monitorrapportages (van o.a. het ReSpAct onderzoek) te delen in de nieuwsbrief.

Monitoring, wetenschappelijk onderzoek en nieuwe ontwikkelingen vormen de basis om het leefstijlprogramma te blijven door ontwikkelen via bovenstaande fases. 

Healthy Habits voor de doelgroep

Binnen Healthy Habits hebben wij verschillende programma’s die ingezet kunnen worden om een gezonde en actieve leefstijl bij uw cliënten te stimuleren.

Wat levert Healthy Habits op?

 • Voor je organisatie:
  • Concrete en realistische plannen om aan de slag te gaan met leefstijlactiviteiten in je organisatie;
  • Een leefstijlinterventie die is onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek;
  • Ontzorging door leefstijlactiviteiten te organiseren en uit te laten voeren door partijen uit de regio.
 • Voor je cliënten:
  • Verbetering in de kwaliteit van leven;
  • Voorkomen van complicaties en andere ziektes;
  • Verhoging van de zelfstandigheid;
  • Positief effect op stemming en gevoel van welzijn en geluk.

Interesse?

Wij komen graag vrijblijvend langs voor een werkbezoek en een eerste verkenning.

Plan een afspraak

Wie doen al mee?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief.