Doe mee!

Privacy Verklaring

Voor de organisatie van onze programma’s, evenementen en andere activiteiten, verwerken wij persoonsgegevens. Door middel van deze privacyverklaring informeren wij u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Stichting Special Heroes Nederland
KvK: 30254144
Herculesplein 207b
3584 AA Utrecht
06-10954776
info@specialheroes.nl

Gebruik van persoonsgegevens
Special Heroes Nederland (hierna: Special Heroes) verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via email en telefoon of de gegevens die u achterlaat via deze website via het contactformulier. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Welke persoonsgegevens verwerken wij
De volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen wij verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres, telefoonnummer en functie
 • Deelname aan of betrokkenheid bij events of activiteiten
 • Vergoedingen
 • Locaties en tijden van trainingen en/of wedstrijden
 • Werk gerelateerde gegevens
 • Bestellingen
 • Bankgegevens
 • BSN
 • Beeldmateriaal
 • IP-adres
 • Deelnamecriteria, aan sportvervoer gerelateerde gegevens, locaties en sporttijden in kader van vervoersregeling
 • Aanwezigheid van VOG

Waarom wij persoonsgegevens verwerken
Special Heroes verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • De organisatie, uitvoering en monitoring van de programma’s, events en andersoortige activiteiten van Special Heroes;
 • Het faciliteren van teamsportvervoer;
 • Het verzorgen van trainingen op het gebied van deskundigheidsbevordering;
 • De afhandeling en levering van bestellingen;
 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het relatiebeheer;
 • De verbetering van de dienstverlening;
 • Het rapporteren en analyseren ter verantwoording aan opdrachtgevers en financiers;
 • Het uitbetalen van vergoedingen;
 • Facturering;
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • De marketing;
 • De nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen;
 • Het aanvragen of verkrijgen van (loonkosten)subsidies en/of premiekortingen in het kader van (wettelijke)regelingen.

Grondslagen
Wij verwerken persoonsgegevens ter uitvoering van een overeenkomst met u of omdat Special Heroes gerechtvaardigde belangen heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Bevorderen van participatie van mensen met een beperking op het gebied van sport, kunst & cultuur, arbeid & participatie, voeding & gezondheid en de verbetering van onze diensten op dit gebied;
 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen uitvoeren van onze dienstverlening;
 • De bescherming van onze (financiële) belangen.
  Verder verwerken wij bepaalde persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals verplichtingen op grond van fiscale wetgeving.

Tot slot kan het zijn dat persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, bijvoorbeeld voor het vastleggen van beeldmateriaal tijdens evenementen. Indien deze grondslag van toepassing is, zal u afzonderlijk en vooraf om toestemming worden gevraagd of de ouders.

Verstrekking aan derden
Special Heroes kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden. In het kader van hun dienstverlening kunnen aan deze derden persoonsgegevens worden verstrekt. U kunt bijvoorbeeld denken aan de IT-leveranciers van deze website, de bestellingen en onze systemen. Of de partij met wie wij samenwerken voor het faciliteren van teamsportvervoer. Ook schakelen wij trainers, fotografen en andere dienstverleners in tijdens evenementen en andere activiteiten. Met deze partijen heeft Special Heroes afspraken gemaakt over de omgang met uw gegevens. Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Special Heroes aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Special Heroes zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER
Special Heroes houdt de ontwikkelingen in verband met het nietig verklaren van het “EU-US Privacy Shield” door het Hof van Justitie EU nauwlettend in de gaten en zal het onderhavige privacy statement ter zake aanpassen zo snel als mogelijk nadat de aanbevelingen 01/2020 van de European Data Protection Board zijn vastgesteld.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Special Heroes Nederland zal persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de
doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Special Heroes Nederland zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen en deze vastgelegd in een beveiligingsbeleid.

Website
Cookiebeleid
In dit Cookiebeleid vindt u gedetailleerde gegevens over de cookies die wij gebruiken, wat het doel van de cookies is en hoe u ze kunt blokkeren. Bij gebruik van onze website ontvangen wij bepaalde gegevens van u, zoals de browser waarmee u onze website bezoekt. Wij bewaren deze gegevens in kleine databestanden die ‘cookies’ worden genoemd. Door deze gegevens in cookies te bewaren, kunnen wij uw browser herkennen en de functies van onze website op u afstemmen. Onderstaande cookies worden op onze website gebruikt:

Functionele cookies (first-party)
Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en dat uw voorkeuren worden opgeslagen. Daarnaast worden deze cookies gebruikt om de functionaliteit van onze website te verbeteren. Zij zijn niet verbonden met andere permanente identificatiemiddelen, zoals een gebruikersnaam.

Analytische cookies (first-party)
Met analytische cookies wordt uw gedrag op onze website geanalyseerd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om gebruikersactiviteiten op de website te meten, met als doel de website, onze producten en onze diensten te verbeteren. Hiervoor gebruikt Special Heroes Nederland de cookies van Google Analytics. Google Analytics bewaart gegevens over de pagina’s die zijn bezocht, hoelang bezoekers op de website blijven, hoe ze er zijn beland en waar ze op klikken. Uit deze cookies kunnen we geen persoonlijke gegevens herleiden.

Verwijderen en blokkeren van cookies
Informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser: – Firefox – Google Chrome – Internet Explorer – Opera – Safari. Heeft u vragen over ons cookiebeleid, neem dan gerust contact met ons op.

Overig
Voor onze nieuwsbrief maakt Special Heroes Nederland gebruik van Mailchimp. U geeft schriftelijk bij ons aan of u de nieuwsbrief wilt ontvangen en kun altijd opzeggen.

Privacy
Voor meer informatie over de gegevens die Social Media bedrijven verzamelen, verwijzen wij naar de privacyverklaring van Google, YouTube, Microsoft, AFAS en van Mailchimp. Deze kunnen regelmatig wijzigen.

Uw rechten
U heeft het recht om bij ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen één maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken om uw gegevens aan te laten passen, aan te laten vullen, te laten verwijderen of af te laten schermen.

Als Special Heroes Nederland uw gegevens verwerkt op grond van toestemming, kunt u verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Stichting Special Heroes Nederland
Herculesplein 207b
3584 AA Utrecht
06-10954776
info@specialheroes.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Special Heroes, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarvoor kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze verklaring heeft uitsluitend betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Special Heroes, en niet op verwerkingen via websites van derden waarnaar hyperlinks zijn opgenomen op deze website.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28 oktober 2021.
Special Heroes kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd.