Doe mee!

Programma's in de zorg

Lees meer over ons integrale leefstijlaanbod in de zorgsector

Integraal leefstijlprogramma

Special Heroes Nederland stelt met het integraal leefstijlprogramma ‘Healthy Habits’ zorginstellingen in staat een substantiële bijdrage te leveren aan een gezonde en actieve leefstijl van hun cliënten. Wij hanteren hierin een integrale aanpak. Dit houdt in dat alle leefstijlactiviteiten in een organisatie op elkaar afgestemd worden, maar ook met andere sectoren en partijen in de regio, om zo tot één gezamenlijk plan te komen.

Dit doen we door zorginstellingen te ondersteunen bij de implementatie van Healthy Habits in de organisatie met o.a. kennisbijeenkomsten, scholingen en het organiseren van leefstijlactiviteiten op locatie. Ook bieden we zorginstellingen verschillende programma’s aan die ingezet kunnen worden om een gezonde en actieve leefstijl bij hun cliënten te stimuleren. 

Contact

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over het integraal leefstijlprogramma? Neem dan contact op via leefstijl@specialheroes.nl