Doe mee!

RvT en jaarverslag

Stichting Special Heroes Nederland heeft een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in relatie tot de doelstellingen van de stichting. Met de komst van twee nieuwe leden in april 2017 bestaat de Raad van Toezicht uit vijf leden en zijn de volgende aandachtsgebieden vertegenwoordigd: sport, kunst en cultuur, onderwijs, zorg, revalidatie, overheid. Uitgangspunt is dat de leden samen beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om de doelen van beleid en strategie, de dienstverlening, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen en versterken.

Leden Raad van Toezicht:

Governance Code

De Raad van Toezicht van stichting Special Heroes Nederland heeft verschillende Governance Codes vergeleken en in haar vergadering besproken. Uiteindelijk heeft zij besloten om de Governance Code Cultuur en Ondernemen te volgen. Deze Governance Code is beoordeeld als het meest van toepassing zijnde op de stichting en gezien de omvang en aard van de stichting praktisch en compleet. Alle uitgangspunten en principes uit deze Governance Code zijn door de Raad van Toezicht getoetst op stichting Special Heroes Nederland en worden jaarlijks door de Raad van Toezicht geëvalueerd.

Jaarverslagen