Doe mee!

Kees van Geffen

Motivatie lid van Raad van Toezicht

Het was de missie van Stichting Special Heroes Nederland, een extra stap zetten voor de medemens voor wie niet alles vanzelfsprekend is, die mij aansprak. Daar een bijdrage aan te kunnen en mogen leveren vind ik speciaal. De projecten van Special Heroes Nederland dragen bij aan het hogere doel om inclusie te bevorderen. De projecten en programma’s worden ontwikkeld op basis van kennis en vakmanschap en vormen zo een mooie bijdrage aan de ontwikkeling en het welbevinden van de doelgroep. Ik ben er trots op dat ik hieraan, in de rol van toezichthouder, een bijdrage mag leveren.

Mijn werkzame leven

In het dagelijks leven ben ik, met een korte onderbreking, sinds 2015 wethouder in de gemeente Oss. Ik ben als wethouder onder andere verantwoordelijk voor het gemeentelijk beleid op het gebied van Sport, Gezondheid en Onderwijs. De missie en doelstellingen van Special Heroes Nederland sluiten hierbij mooi aan. Dit geeft mij de kans om mijn kennis, netwerk en ervaring in te zetten om Special Heroes verder te ontwikkelen, op weg naar een mooie toekomst.