Doe mee!

Kunst & Cultuur

Art Heroes

Lees hier meer over Art Heroes, onze leerlijn over kunst & cultuur

Kunst & Cultuur

Bezig zijn met kunst en cultuur biedt een zinvolle invulling van (vrije)tijd en activeert verschillende zintuigen. Binnen de leerlijn Kunst & Cultuur ontdekken leerlingen onder de naam ‘Art Heroes’ via verschillende kunstvormen nieuwe wegen om obstakels te overwinnen, talenten te ontdekken en competenties te ontwikkelen. We hebben verschillende activiteiten binnen deze leerlijn die we kunnen uitrollen op jouw school.  

Kennismaken

Als kennismakingslessen zijn er workshops van regionale cultuuraanbieders. Daarin komen leerlingen in aanraking met verschillende kunstvormen waarbij ze obstakels overwinnen, talenten ontdekken en competenties ontwikkelen. Geluid, beeld, het lichaam en voorwerpen, alles wat ingezet kan worden om kunst te maken wordt gebruikt. De workshops worden tijdens schooltijd aangeboden in blokken van twee tot zes weken. Per jaar worden er doorgaans drie blokken van kennismakingslessen aangeboden. 

Een andere (of aanvullende) kennismaking met het thema Kunst & Cultuur is onze Vita on Tour Experience: een dag vol leuke activiteiten en nieuwe ervaringen op een of meerdere Healthy Heroes thema’s.

Verdiepen

De verdiepende fase bestaat uit aanvullende workshops na schooltijd op school of op locatie van de cultuuraanbieder. Om continuïteit van activiteiten te borgen wordt er in samenwerking met school en de regionaal projectleider blijvend naschools aanbod georganiseerd. 

Continueren

Door financiële ondersteuning vanuit het Jeugdfonds Sport & Cultuur kunnen kinderen en jongeren ondersteund worden in doorstroming naar een een sport- of cultuurvereniging. Onze regionale projectleiders kunnen je hierover adviseren.

Aan de slag met de leerlijn Kunst & Cultuur?

Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe wij jou kunnen ondersteunen bij het organiseren van aanbod en ervaringen op het gebied van kunst & cultuur: