Doe mee!

Visie en methodiek

Visie

Ieder mens wil van waarde zijn en meedoen met de samenleving. Ook als je door een lichamelijke,verstandelijke of psychische beperking moeilijker meekomt. Juist dan wil je gewoon zoals iedereen meedoen!

De gemeente is van groot belang om samen met de scholen en lokale aanbieders de sport- en cultuurbeleving, participatie en de gezonde levensstijl van leerlingen in het speciaal onderwijs te stimuleren.

Methodiek

    • Een grote toegevoegde waarde is het inzetten van de combinatiefunctionaris en/of buurtsport- of cultuurcoach ten behoeve van het speciaal onderwijs.
    • Gemeentes kunnen ook stimuleringsgelden beschikbaar stellen om clinics en workshops te financieren, of om programma’s op (speciale) scholen te borgen, door het lidmaatschap voor scholen te financieren.
  • Een gemeente kan een Special Heroes gemeente worden door de uitgangspunten in het meerjarenplan op te nemen of een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met een van de programma’s van Stichting Special Heroes Nederland en de desbetreffende speciaal onderwijs en praktijk school/scholen.

Door al deze samenwerkingsvormen kunnen het aantal mogelijkheden voor mensen met een beperking bij sport, cultuur en participatie duurzaam worden vergroot en/of de kwaliteit van het aanbod worden verbeterd.

Wilt u meer informatie of de mogelijkheden voor uw regio of gemeente specifieker verkennen? Neem contact op met de projectleider in uw regio.