Doe mee!

Annette van Kuijk

Motivatie lid van Raad van Toezicht

In mijn werk als revalidatiearts zie ik dat weer meedoen en van waarde zijn helemaal niet zo vanzelfsprekend zijn als je een beperking hebt.  Ook als je net een revalidatietraject hebt doorlopen, is weer meedoen in je eigen omgeving op een manier die bij jou past een pittig proces. Zeker als je het gevoel hebt dat je het helemaal zelf moet doen. Daarom draag ik als lid van de Raad van Toezicht graag mijn steentje bij aan die belangrijke doelstelling van Special Heroes om “meer mensen mee te laten doen door (ontwikkelings)mogelijkheden te bieden; want iedereen heeft recht op gelijke kansen”.

Mijn werkzame leven

Ook in mijn dagelijks werk staat meer meedoen van mensen centraal. Ik werk als revalidatiearts en medisch directeur bij Tolbrug specialistische revalidatie, onderdeel van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ‘s-Hertogenbosch. Ik ben actief bij de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA), waarvan ik de afgelopen 4,5 jaar voorzitter was. 

Vanuit die diverse rollen (arts, onderzoeker, directeur, Raad van Toezicht) probeer ik de verbinding te leggen met de dagelijkse (zorg)praktijk. De medisch specialistische revalidatie kenmerkt zich door interprofessioneel samen werken en samen leren. Revalideren (en opleiden) zie ik als een leerproces van zowel patiënt als medewerker. Centraal daarbij staat de vraag: Hoe ondersteunen we onze patiënten en collega’s in hun eigen leerproces? Wat hebben zij nodig om met plezier en voldoening toekomstbestendig te kunnen meedoen in hun eigen directe betekenisvolle omgeving? Daar sluit de missie van Special Heroes naadloos bij aan.