Doe mee!

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de volgende websites van Stichting Special Heroes Nederland:

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van bovengenoemde websites:

Stichting Special Heroes Nederland streeft ernaar de informatie op deze websites correct, volledig en up-to-date te houden. Wij behouden ons het recht voor de op deze sites vermelde informatie op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Stichting Special Heroes Nederland is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van of juist de onmogelijkheid om gebruik te maken van deze websites en de daarop gepubliceerde informatie.

Het gebruik van externe links op de websites van Stichting Special Heroes Nederland kan tot gevolg hebben dat u onze sites verlaat. Stichting Special Heroes Nederland is niet verantwoordelijk voor en heeft geen controle op de inhoud van de sites van derden die aan onze websites gekoppeld zijn. Op de websites en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Copyright
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze websites, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Stichting Special Heroes Nederland en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets op of van deze websites mag worden verveelvoudigd en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of opnamen, of enige andere manier, anders dan voor eigen niet-commercieel gebruik en niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Special Heroes Nederland.