Doe mee!

Kunst & Cultuur

Ook op het gebied van kunst en cultuur is nog veel winst te behalen voor mensen met een beperking.
Verhaal

Art Heroes: Een boost voor mijn dochters eigenwaarde!

Moeder

Kunst en Cultuur

De participatie van kinderen en jongeren met een beperking in kunst- en cultuuractiviteiten is laag. We willen een breder aanbod van activiteiten creëren en het interessant maken voor meer mensen om mee te doen. Met deze verbreding voegen we een nieuwe dimensie toe aan onze programma’s voor een actieve leefstijl.

Het stimuleringsprogramma Art Heroes draagt bij aan het vinden van een zinvolle en structurele vrijetijdsbesteding waarin leerlingen zich kunnen ontwikkelen en hun talenten ontdekken. De behoefte voor dit programma naast Sport Heroes was nadrukkelijk aanwezig, juist ook voor leerlingen die geen affiniteit hebben met sport en bewegen maar wel met kunst en cultuur. In 2016 zijn we met dit programma gestart. Art Heroes is actief in het onderwijs en bedoelt voor jeugd. Lees hier meer over Art Heroes

Randvoorwaarden

Het ligt voor mensen met een beperking niet altijd voor de hand om aan de slag te gaan bij een vereniging. Het verplaatsen van huis naar de vereniging kan bijvoorbeeld een hele puzzel zijn. Special Heroes Nederland heeft een aantal extra services die hierin kunnen ondersteunen, zoals bijvoorbeeld financiële ondersteuning via Jeugdfonds Sport & Cultuur en het Team 12 van de school.