Doe mee!

Sport & Bewegen

Succesvolle methodiek breder inzetten.
Verhaal

'Het onmogelijke mogelijk maken'

- Melanie, programma assistent Special Heroes

Sport en bewegen

Onze oorsprong ligt in het ontwikkelen en uitvoeren van programma’s waarbij kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking in het speciaal onderwijs, de revalidatie- en zorginstellingen kennismaken met diverse activiteiten op het gebied van sport en bewegen. Door het succes van deze programma’s in de afgelopen 10 jaar, hebben we vanuit verschillende sectoren de vraag gekregen om deze methodiek breder in te zetten op het domein van vrije tijd en gezondheid. We hebben meerdere programma’s op het gebied van sport en bewegen.

Het programma Sport Heroes is een sportstimuleringsprogramma voor leerlingen binnen het (voortgezet) speciaal onderwijs (6-19 jaar). Gestart vanwege het feit dat kinderen en jongeren met een beperking aanzienlijk minder sporten. Centraal hierbij staan de leerlingen en hun wensen en op basis daarvan worden passende sport- en beweegactiviteiten aangeboden. Van voetbal, atletiek, korfbal en judo, tot aan rolstoeldansen, hockey of freerunning. Het doel van het programma is niet alleen verbetering van fysieke fitheid en gezondheid, maar het zorgt ook voor meer zelfvertrouwen, zelfstandigheid en uitbreiding van de leefwereld van de leerlingen. Lees meer over Sport Heroes  Special Heroes Nederland heeft een samenwerking met Gezonde School. Lees hier wat de voordelen en mogelijkheden zijn.

Voor sommige kinderen is sporten en bewegen bij een vereniging of op school allesbehalve plezierig. Ze worden als laatste gekozen bij een teamspel, krijgen bijna nooit de bal toegespeeld, durven niet goed te balanceren op een smalle evenwichtsbalk. Doordat ze vaak het gevoel hebben ‘buiten het spel’ te staan vermindert het enthousiasme aanzienlijk. Voor deze groep kinderen biedt ClubExtra een uitkomst. Lees hier meer over dit beweegprogramma.

Beweging is voor iedereen van belang. Voor mensen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte is bewegen extra belangrijk, maar ook minder vanzelfsprekend. Daarom maakt sporten en bewegen deel uit van revalidatieprogramma’s bij revalidatiecentra en ziekenhuizen. Maar de kunst is om te zorgen dat mensen ook ná hun revalidatie in beweging blijven. Het programma Revalidatie, Sport en Bewegen legt de verbinding tussen de revalidatiesector en de sport- en beweegsector. Het doel van dit programma is om (ex-)revalidanten te stimuleren tot een actieve leefstijl. Het Beweeg- en Sportloket in de revalidatie-instelling speelt hierbij een belangrijke rol. Lees meer over Revalidatie, Sport en Bewegen.

Randvoorwaarden

Het ligt voor mensen met een beperking niet altijd voor de hand om aan de slag te gaan bij een sportvereniging. Het verplaatsen van huis naar de sportclub kan bijvoorbeeld een hele puzzel zijn.

Special Heroes Nederland heeft een aantal extra services die hierin kunnen ondersteunen, zoals bijvoorbeeld de vervoersvoorziening, financiële ondersteuning via Jeugdfonds Sport & Cultuur en het Team 12 van de school.