Doe mee!

Voeding & Gezondheid

Samen voor een actieve leefstijl!
Verhaal

Gezonde kinderen op school - daar ga ik voor!

- Marit, projectleider Healthy Heroes

Voeding en gezondheid

Het besef van een gezonde leefstijl dringt meer en meer door in de samenleving. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor mensen met een beperking. Een actieve leefstijl is goed voor je gezondheid. Goede voeding is dat ook. Samen met partners en de overheid werken we aan programma’s die bijdragen.

Gezonde school

Door het succes van het programma Sport Heroes op het gebied van bewegen en sport werken scholen en Special Heroes Nederland samen aan een verbreding van het programma binnen de domeinen vrije tijd en gezondheid. De doelstelling is om een ​​gezonde en actieve leefstijl voor leerlingen uit het speciaal onderwijs een impuls te geven, door implementatie en verankering op het gebied van bewegen en sport in het schoolbeleid. Om dit te realiseren hebben Special Heroes Nederland en Gezonde School in overleg met KVLO (Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding) een nauwere samenwerking gesloten. Lees hier meer over de samenwerking met de Gezonde School.

Healthy Heroes

Healthy Heroes is een programma gericht op voeding en gezondheid voor kinderen en jongeren binnen het speciaal onderwijs.  Dit programma is gestart vanwege het feit dat veel kinderen te maken hebben met overgewicht en een ongezonde leefstijl. Met dit programma willen wij beide scholen als leerlingen kennis laten maken met een actieve en gezonde leefstijl op school, omdat niet iedereen van huis uit meekrijgt wat ‘een gezonde leefstijl’ is: we streven naar meer bewegen en gezonder eten. Healthy Heroes werkt samen met diverse erkende interventies, die ook bijdragen aan het worden van een gezonde school.Het aanbod van Healthy Heroes is gericht op alle type speciaal onderwijsscholen.
Het doel van het programma is niet alleen gezondheidsverbetering, maar ook het creëren van bewustwording bij de leerlingen. Door middel van interactieve lesmethodes, gastlessen en kooklessen leren leerlingen op een speelse wijze meer over een gezonde leefstijl!
Wil je meer weten over Healthy Heroes? Neem dan contact op met de regionale projectleider.

Nationaal Preventieakkoord

In het Nationaal Preventieakkoord krijgen mensen met een beperking specifiek aandacht. Door het meedoen aan het akkoord en door onze jarenlange ervaring in het ontwikkelen en uitvoeren van succesvolle programma’s voor mensen met een beperking, kunnen we nog meer betekenen voor deze doelgroep. Special Heroes Nederland geeft hier invulling aan in samenwerking met Gezonde School en lokale organisaties (scholen, instellingen, gemeenten).