Doe mee!

Werk & Participatie

Ook na de onderwijsperiode is het belangrijk dat jongeren met een beperking kunnen doen waar ze goed in zijn.
Verhaal

"Ieder mens, echt ieder mens heeft talenten en bloeit op als hij daarin erkend wordt"

Mark Wolbert, WHISE

Werk en participatie

In 2016 zijn we met het programma Ik ben P.A. gestart om jongeren enerzijds voor te bereiden op vrijwilligerstaken, maar ook om ze te laten ervaren wat ze leuk vinden, waar ze goed in zijn, en te laten zien wat ze kunnen.

We leiden jongeren tussen de 15 en 19 jaar met een beperking op tot professional assistent. Door sportieve en culturele activiteiten te organiseren of te begeleiden leren ze hun talent te ontdekken en te ontwikkelen. De vaardigheden die ze opdoen komen van pas bij vervolgonderwijs of het vinden van (vrijwilligers)werk. Lees meer over Ik ben P.A. 

 

Team 12 is een ontwikkeltraject waarbij sport als middel ingezet wordt. Participatie, persoonlijke ontwikkeling, mentaal welbevinden met hierbij natuurlijk passende ondersteuning en begeleiding van deskundigen. Hierbij ligt de focus op perspectief van de deelnemer en vervolgens op doorstroom naar een externe stageplek en uitstroom, richting een passende dagbesteding of werkplek. Dit maakt dat Team 12 zorgt voor een doorgaande leerlijn waarin nauw wordt samengewerkt met haar netwerk en ketenpartners. We stimuleren een gezonde, actieve leefstijl voor de deelnemers en zetten sport in als middel om maatschappelijk te participeren. Jongeren ontdekken en ontwikkelen in een inspirerende omgeving hun talenten. De vaardigheden die ze opdoen komen van pas bij vervolgonderwijs, het vinden van werk of bij zinvolle en vooral passende dagbesteding.