Doe mee!

Vervoersregeling

Teamsporters met een ernstige, lichamelijke beperking die niet zelfstandig kunnen reizen, kunnen budget aanvragen voor taxivervoer naar trainingen en wedstrijden.

Vervoersregeling

In Nederland zijn er een aantal vervoersregelingen voor mensen met een beperking (zie ook factsheet Vervoersregeling). Alle regelingen hebben als uitgangspunt dat het een oplossing biedt voor mensen met een beperking die niet met het reguliere openbaar vervoer kunnen reizen. Special Heroes Nederland regelt met financiering van het Ministerie van VWS het sportvervoer voor teamsporters met een ernstige (lichamelijke) beperking.
Wat houdt de regeling in?
Mede door de sportvervoersregeling kunnen teamsporters met een ernstige (lichamelijke) beperking gezamenlijk trainen en aan wedstrijden dan wel competities deelnemen door het hele land. De sportvervoersregeling is een tegemoetkoming in de kilometers voor het sportvervoer van mensen met een beperking. De regeling is bedoeld voor teamsporters met een ernstige (lichamelijke) beperking. Het Ministerie van VWS financiert de sportvervoersregeling. Special Heroes Nederland kent de vervoersregeling op basis van vastgestelde criteria toe. Transvision is het vervoersbedrijf dat het sportvervoer uitvoert.
Criteria

Wanneer je van de sportvervoersregeling gebruik wil maken, dan dien je aan alle onderstaande criteria te voldoen:

 • je bent een sporter (geen begeleider, coach, scheidsrechter of anderszins);
 • je hebt een ernstige (lichamelijke) beperking;
 • je bent een teamsporter en vormt met minimaal 1 andere persoon met een ernstige beperking een sportteam;
 • je beoefent een sport bij een vereniging die aangesloten bij een sportbond welke lid is van NOC*NSF die tevens aan wedstrijdsport doet;
 • je beoefent deze sport met als doel om middels (team)trainingen deel te kunnen nemen aan wedstrijden en/of competitie;
 • je hebt geen eigen vervoer;
 • je bent niet in staat om voor het beoefenen van deze sport (of heel moeilijk) gebruik te maken van andere vervoersregelingen;
 • je bent niet in staat om ‘even’ over te stappen of je reist met een extra (sport)rolstoel en/of sportmateriaal;
 • je hebt geen bezwaar om met meerdere deelnemers gezamenlijk te reizen naar trainingen en wedstrijden/competitie.
Voorwaarden

Indien je gebruik wilt maken van de vervoersregeling, dan gelden verder de volgende voorwaarden:

 • het sportvervoer geldt voor vervoer van en naar trainingen, wedstrijden/competitiedagen;
 • het sportvervoer geldt eveneens voor centrale trainingen en wedstrijden van nationale selecties in Nederland;
 • het vervoer wordt door Transvision verzorgd;
 • er geldt voor 2019 een (vooralsnog) maximale toekenning van 4.000 kilometers;
 • er geldt een eigen bijdrage van € 0,22 per kilometer;
 • je dient Transvision te machtigen voor een automatische incasso van de eigen bijdrage;
 • de afrekening van de eigen bijdrage vindt plaats na afloop van de maand waarin gereisd is;
 • de afrekening is gebaseerd op de daadwerkelijke omvang van kilometers door de vervoerder gemaakt voor jouw vervoersrit;
 • toewijzing van een persoonlijk kilometerbudget geschiedt op basis van het beschikbare budget en beoordeling criteria;
 • periodiek zal controle plaatsvinden. Je bent verplicht bij controle toelichting te geven indien hiernaar gevraagd wordt;
 • je kunt met de regeling een medesporter en/of begeleider mee laten reizen;
 • aantal mee reizende is gelimiteerd aan het aantal zitplaatsen van het door de vervoerde gekozen vervoermiddel;
 • voor mee reizende wordt geen eigen bijdrage per kilometer berekend;
 • voor mee reizende wordt wel voor iedere stop een eigen bijdrage van € 5,30 berekend;
 • de regeling, dan wel Transvision, kunnen je verplichten om het vervoer te combineren;
 • het aantal toegewezen kilometers voor 2019 vervalt per 31-12-2019.
Inschrijven

Klik hier voor het aanvraagformulier sportvervoer 2019.

Na ontvangst en beoordeling van het aanvraagformulier door Special Heroes Nederland wordt een voorlopige toewijzing van het aantal kilometers gedaan. Toewijzing geschiedt op basis van beschikbaar budget en van de beoordeling of je voldoet aan alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor dit sportvervoer.

Special Heroes Nederland voorziet Transvision van alle benodigde gegevens om voor jou het vervoer in te richten.

Het toegewezen kilometerbudget voor 2019 kan in de loop van het jaar (negatief) worden bijgesteld, afhankelijk van het aantal aanmeldingen en het beschikbare budget.

Klik hier voor de algemene voorwaarden sportvervoer van Transvision.

Sport vervoersregeling 2020

Sticht Special Heroes heeft bij het Ministerie van VWS de aanvraag voor de sport vervoersregeling 2020 ingediend. Vooruitlopend op de toekenning hiervan hebben wij de huidige sportvervoersregeling deelnemers een aanvraagformulier 2020 gestuurd. Hier vind je het aanvraagformulier voor 2020.

Zodra de toekenning van het Ministerie van VWS ontvangen is, worden alle sportvervoersregeling deelnemers definitief geïnformeerd.

Informatie

Voor alle vragen omtrent deze regeling kunt u terecht bij Vanessa Habets van Special Heroes Nederland.

Telefoon: 06-45776378 email vhabets@specialheroes.nl