Doe mee!

Programma's in het onderwijs

Lees meer over onze succesvolle stimuleringsprogramma's Sport Heroes, Art Heroes, Ik ben P.A. en Healthy Heroes!

Programma’s in het onderwijs

Op scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs en op praktijkscholen bieden we vier succesvolle stimuleringsprogramma’s aan voor kinderen en jongeren tussen de 6 en 19 jaar. 

Sport Heroes is een sportstimuleringsprogramma voor leerlingen binnen het (voortgezet) speciaal onderwijs. Gestart vanwege het feit dat kinderen en jongeren met een beperking minder sporten. Met dit programma willen we leerlingen laten ervaren hoe leuk sport en bewegen kan zijn. De leerlingen en hun wensen staan hierin centraal en op basis daarvan worden passende sport- en beweegactiviteiten aangeboden. Van voetbal, atletiek, korfbal en judo, tot aan rolstoeldansen, hockey of freerunning. Het doel van het programma is niet alleen verbetering van fysieke fitheid en gezondheid, maar het zorgt ook voor meer zelfvertrouwen, zelfstandigheid en uitbreiding van de leefwereld van de leerlingen. > Lees meer over Sport Heroes

Het programma Art Heroes wordt in samenwerking met scholen en culturele verenigingen en instellingen aangeboden. We maken gebruik van dezelfde methodiek als bij Sport Heroes door leerlingen eerst binnen de vertrouwde omgeving van de school kennis te laten maken met culturele activiteiten. Vervolgens kunnen ze zich nascholen / buitenschools structureel gaan verdiepen. Het programma draagt ​​bij aan het vinden van een zinvolle en structurele vrijetijdsbesteding waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen en hun talenten ontdekken. > Lees meer over Art Heroes

Het programma Ik ben P.A. is een programma om de participatie, het zelfvertrouwen en de talenten van jongeren in het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs te versterken, zodat ze werken aan hun toekomstperspectief.  Het is ontwikkeld voor leerlingen (14-19 jaar) op praktijkscholen en in het voortgezet speciaal onderwijs. Jongeren met een beperking worden opgeleid tot professionele assistent (P.A.). De vaardigheden die ze opdoen komen van pas bij vervolgonderwijs van het vinden van (vrijwilligers) werk. >Lees meer over Ik ben P.A.

Healthy Heroes is een nieuw stimuleringsprogramma dat ervoor zorgt dat leerlingen gezond eten, vaardig bewegen en een gezonde leefstijl als lekker en leuk ervaren! Leerlingen merken spelenderwijs aan de hand van verschillende lesmethoden het positieve effect van een gezonde leefstijl en zij leren hoe ze hierin zelf, bewust, gezonde keuzes kunnen maken. Door goed voor zichzelf te zorgen, ervaren zij meer energie, zitten zij lekker in hun vel en zijn zij intrinsiek gemotiveerd om zich een gezonde leefstijl eigen te maken. Kortom een positieve spiraal, die het enthousiasme van de sociale kring van de leerling aanwakkert om deze gezonde leefstijl te blijven behouden en om mee te doen! > Lees meer over Healthy Heroes