Doe mee!

Programma's in het onderwijs

Lees meer over onze succesvolle stimuleringsprogramma's Sport Heroes, Art Heroes en Ik ben P.A. En de nieuwe pilot: Healthy Heroes!

Programma’s in het onderwijs

Op scholen bieden we de succesvolle stimuleringsprogramma’s Sport en Art Heroes aan voor kinderen en jongeren tussen de 6 en 19 jaar, om hen zo veel mogelijk te bereiken met sport en cultuur. Zowel in het (voortgezet) speciaal onderwijs, als speciaal basisonderwijs en op praktijkscholen. Het programma Ik ben P.A. (Professional Assistent) is voor jongeren tussen de 14 en 19 jaar om hen te ondersteunen richting hun toekomst, werk en in de maatschappij.

Sport Heroes is een sportstimuleringsprogramma voor leerlingen binnen het (voortgezet) speciaal onderwijs. Gestart vanwege het feit dat kinderen en jongeren met een beperking aanzienlijk minder sporten. Met dit programma willen we leerlingen van 6 tot 19 jaar laten ervaren hoe leuk sporten en bewegen kan zijn. Centraal hierbij staan de leerlingen en hun wensen en op basis daarvan worden passende sport- en beweegactiviteiten aangeboden. Van voetbal, atletiek, korfbal en judo, tot aan rolstoeldansen, hockey of freerunning. Het doel van het programma is niet alleen verbetering van fysieke fitheid en gezondheid, maar het zorgt ook voor meer zelfvertrouwen, zelfstandigheid en uitbreiding van de leefwereld van de leerlingen. > Lees meer over Sport Heroes

Het programma Art Heroes wordt in samenwerking met scholen en culturele verenigingen en instellingen aangeboden. We maken gebruik van dezelfde methodiek als bij Sport Heroes door leerlingen eerst binnen de vertrouwde omgeving van de school kennis te laten maken met culturele activiteiten. Vervolgens kunnen ze zich naschools/buitenschools structureel gaan verdiepen. Het programma draagt bij aan het vinden van een zinvolle en structurele vrijetijdsbesteding waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen en hun talenten ontdekken. > Lees meer over Art Heroes

Het programma Ik ben P.A. wordt  in partnerschap met Whise aangeboden. Het is een programma om de participatie, zelfvertrouwen en talenten van jongeren in het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs te versterken, met het oog om hun toekomstperspectief te verbeteren. Het is ontwikkeld voor leerlingen (14-19 jaar) op praktijkscholen en in het voortgezet speciaal onderwijs. Jongeren met een beperking worden opgeleid tot professional assistent (P.A.). De vaardigheden die ze opdoen komen van pas bij vervolgonderwijs of het vinden van (vrijwilligers)werk. > Lees meer over Ik ben P.A.

Pilot Healthy Heroes

Healthy Heroes is een programma gericht op voeding en gezondheid voor kinderen binnen het speciaal onderwijs. Momenteel zit dit programma nog volop in ontwikkelingen en voorbereidingen en worden er pilots op verschillende speciaal onderwijsscholen uitgevoerd. Dit programma is gestart vanwege het feit dat veel kinderen te maken hebben met overgewicht en een ongezonde leefstijl. Met dit programma willen wij zowel scholen als leerlingen kennis laten maken met een actieve en gezonde leefstijl op school, omdat niet ieder kind van huis uit meekrijgt wat ‘een gezonde leefstijl’ is: we streven naar meer bewegen en gezonder eten. Healthy Heroes werkt samen met diverse erkende interventies, die ook bijdragen aan het worden van een gezonde school. Het aanbod van Healthy Heroes is gericht op alle type speciaal onderwijsscholen. Een school kan het programma zelf inrichten, door te kiezen uit verschillende aanpakken en interventies, dit zorgt ervoor dat het programma makkelijk aan kan sluiten bij scholen.
Het doel van het programma is niet alleen gezondheidsverbetering, maar ook het creëren van bewustwording bij de leerlingen. Door middel van interactieve lesmethodes, gastlessen en kooklessen leren leerlingen op een speelse wijze meer over een gezonde leefstijl! Wil jij meer weten over de pilots die nu van start gaan? Neem dan contact op met projectleider Marit Hullen.