Doe mee!

Integraal leefstijlaanbod speciaal onderwijs

Een gezonde, actieve leefstijl; voor alle leerlingen!

Elk kind heeft zijn eigen interesses en talenten. De één houdt van sport, de ander van muziek maken en weer een ander van koken. Door Corona en de maatregelen is de ontplooiing van deze talenten en het welzijn van de kinderen onder druk komen te staan. Special Heroes Nederland heeft voor scholen een integraal programma om het welzijn van leerlingen te verbeteren en hun talenten tot bloei te laten komen.

Integraal aanbod

Dit integrale programma bestaat uit verschillende (erkende) interventies die specifiek ontwikkeld of aangepast zijn voor leerlingen in het speciaal basis- en voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs. In samenspraak met school en op basis van een schoolscan wordt een aanbod op maat gemaakt met een mix uit onderstaande programmalijnen/interventies:

  • Healthy Heroes: voedingseducatie, gecombineerd met kookworkshops (met onder meer: de erkende interventies: FitGaaf!, Smaakmissies, Smaaklessen, Moestuinieren en Krachtvoer
  • Sport Heroes: meer bewegen op school, nieuwe sporten ontdekken en sporttrajecten
  • Art Heroes: muziek en creatieworkshops
  • Ik ben P.A: voorbereiden op (vrijwilligers-) werk en verbinden met praktijkplekken Team 12

Om de programma’s goed uit te kunnen voeren, hebben wij een divers aanbod van deskundigheidsbevordering voor docenten, leefstijlprofessionals en aanbieders van sport, cultuur en werkervaringsplekken. Om het aanbod kracht bij te zetten kunnen scholen ook meedoen aan onze  Vita on Tour en events.

Projectorganisatie

De organisatie van bovenstaande activiteiten neemt Special Heroes uit handen van de school door een projectleider aan te stellen en materialen beschikbaar te stellen. Hij/zij gaat aan de slag met een projectteam bestaande uit school (ook leerling!), de (gast)docent(en), de gemeente, mogelijk aangevuld met de Gezonde School, GGD of JOGG. De projectleider van Special Heroes Nederland coördineert het project en zorgt in 2-3 jaar tijd voor een duurzame verankering in school en in de regio. Hij/zij is verantwoordelijk voor de resultaten, ziet toe op de monitoring, evaluatie en verbindt activiteiten aan lokale partijen.

Kosten

De kosten van het integrale aanbod bestaan uit: projectleiding, de scholing van docenten, materiaal, monitoring, communicatiemiddelen en de kosten voor de inhuur van gastdocenten en is naar rato van het aantal participerende klassen/leerlingen.

De school kan deze kosten opnemen in de NPO-aanvraag. In sommige regio’s en steden betalen gemeenten (voor een deel) mee aan de kosten van de inhuur van gastdocenten en sport/cultuuraanbieders. De projectleider van Special Heroes maakt op basis van de schoolscan en een eerste gesprek een offerte op maat. Gemiddeld kost het jaarlijks €90-100 per leerling voor 2-3 trajecten. 

Werkwijze Special Heroes Nederland op school en in de regio

Samen met de school en lokale partners stimuleren we een gezonde leefstijl voor alle leerlingen. Als eerste zullen wij de start van het project aanjagen, het projectteam leiden en het proces in gang zetten. Vervolgens zullen we het speciaal voor de doelgroep ontwikkelde integrale aanbod implementeren en in de regio verankeren. Figuur 1 geeft weer hoe dit er in de praktijk uit ziet.

Figuur 1. Werkwijze Special Heroes Nederland

Kortom

Enerzijds bieden wij een integraal (totaal) aanbod op basis van de schoolscan en de wensen van school en anderzijds nemen wij de projectorganisatie uit handen. De uitvoering doen we zoveel mogelijk samen met lokale aanbieders.

Neem contact op!

Wil je gebruik maken van dit aanbod, neem dan contact op met de regionaal projectleider. Hij of zij maakt dan geheel vrijblijvend een afspraak met jullie.