Doe mee!

Ik ben P.A.

Het ontdekken en ontwikkelen van talenten.
Verhaal

"Ieder mens, echt ieder mens heeft talenten en bloeit op als hij daarin erkend wordt"

Mark Wolbert, WHISE

Ik ben P.A.

Ik ben P.A.  (Professional Assistant) op school 

In het Ik ben P.A. programma leren jongeren met een beperking tussen de 14 en 19 jaar hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Het P.A. programma wordt aangeboden op speciaal onderwijs en praktijkscholen en bestaat uit een flexibel lesprogramma voor docenten, waarbij theorie en praktijk elkaar afwisselen. De lesprogramma’s zijn rondom de interessegebieden Sport, Media, Horeca, ArtGroen en Techniek. Hierdoor kunnen jongeren hun talenten op diverse gebieden ontdekken en bijvoorbeeld assisteren in de kantine van de club of assisteren met het beheren van een website. Met dit programma ervaren en ontdekken jongeren hoe leuk dat is! Tijdens de lessen werken ze aan competenties als presenteren, omgaan met druk en tegenstand, samenwerken en overleggen. 

Doorgaande leerlijn Ik ben P.A. in traject Team 12 

Het programma Ik ben P.A. is ook onderdeel van het ontwikkeltraject Team 12Team 12 is een ontwikkeltraject voor kwetsbare jongeren tussen de 18 en 27 jaar die nog geen uitzicht op een baan hebben. Deze jongeren vormen samen Team 12 en werken binnen een voor jongeren aansprekende setting aan hun persoonlijke ontwikkeling. Dit kan bijvoorbeeld een voetbalclub, een cultuurorganisatie of een groenvoorziening zijn, waarbij het leren van werknemersvaardigheden centraal staan. Jongeren krijgen hierbij passende ondersteuning en begeleiding vanuit deskundigenTeam 12 zorgt voor een doorgaande leerlijn voor jongeren en wordt in nauwe samenwerking met ketenpartners vormgegeven. Hierdoor is iedere Team 12 setting uniek en optimaal passend bij de behoeften van betrokkenen. Klik hier om naar de pagina van Team 12 te gaan. 

Wat houdt het P.A. traject in?

Voor jongeren:

Jongeren met een beperking versterken hun zelfvertrouwen en talent. Tijdens het vrijwilligerswerk ontdekken ze hoe het is om iets goeds te doen voor de maatschappij. Én ze leren waar ze goed in zijn. Ze breiden hun sociaal netwerk uit en krijgen meer contacten met jongeren zonder beperking. De jongeren krijgen na verloop een certificaat. Het traject veroorzaakt een goede basis voor een vervolgopleiding van werk.

Voor deelnemende organisaties en / of de samenleving:

De deelnemende organisaties leren hoe zij jongeren met een beperking kunnen begeleiden. Hoe zij belemmeringen kunnen wegnemen en hoe zij deze jongeren beter kunnen begeleiden naar participatie in de maatschappij. Ook wordt het netwerk van de organisatie groter en meer divers. Hierdoor krijgen jongeren met een beperking meer contacten met jongeren zonder beperking wat meer begrip veroorzaakt. 

Bekijk hier het filmpje Ik ben P.A. in onderwijs:

 

Opzet programma

Stichting Special Heroes Nederland is eigenaar van het Ik ben P.A. en Team 12 programma. Stichting Special Heroes Nederland geeft haar kennis, ervaring en enthousiasme om de jongeren te trainen en te begeleiden. We creëren samen met partners Team 12 settings en zetten het programma zo op dat de school, club of andere organisatie na afronding zelfstandig verder kan.  

‘Ik ben P.A.’ maakt onderdeel uit van het landelijk Maatschappelijke Dienst Tijd programma (MDT). MDT is een samenwerking van het Rijk, NJR, NOV, ZonMw, gemeenten en maatschappelijke organisaties zoals Special Heroes Nederland. Klik hier (pag 10-11) voor een mooi ervaringsverhaal met P.A.’er Kyara.

Contact

Wilt u meer informatie over of heeft u vragen over het Ik ben P.A. programma? Neem dan contact op via info@specialheroes.nl of 06 1095 4776