Doe mee!

Healthy Heroes

Iedereen een held!

Meer bewegen en gezonder eten. Zelf, bewust een keuze maken in wat je eet!

Healthy Heroes

Stichting Special Heroes Nederland maakt zich hard voor een klas vol met Healthy leerlingen! Met het programma Healthy Heroes laten we leerlingen spelenderwijs aan de hand van verschillende lesmethodes het positieve effect van een gezonde leefstijl ervaren. Zij leren hoe ze hierin zelf, bewust gezonde keuzes kunnen maken in meer bewegen en gezonder eten en welke invloed deze keuzes op hun welbevinden hebben. Healthy Heroes is in 2019 gestart en voorziet speciaal onderwijs scholen van een leuk aansprekend programma, waardoor leerlingen gemotiveerd raken om zelf de juiste leefstijlkeuzes te maken.

Zelf, bewust een keuze maken in wat je eet en het positieve effect hiervan ervaren, versterkt het zelfvertrouwen van leerlingen. Het maken van eigen keuzes vergroot de zelfstandigheid en geeft een energieboost. Leerlingen worden met het programma Healthy Heroes gestimuleerd en geënthousiasmeerd in het verkrijgen en behouden van een gezonde leefstijl. We verwachten dat hun intrinsieke motivatie het enthousiasme van de sociale kring aanwakkert om deze gezonde leefstijl te blijven behouden en om mee te doen!

Een gezonde leefstijl bestaat uit de combinatie van gezonde voeding en beweegactiviteiten. De kracht van het Healthy Heroes programma zit in de combinatie die in beide lesmethodes kan worden gemaakt. De lesmethodes zijn toegespitst op de doelgroep, met keuzemogelijkheid uit gezonde voedingslesmethodes en sport- en beweegactiviteiten. Klik hier voor de menukaart, waaruit iedere school het optimale programma voor haar leerlingen kan samenstellen.

Healthy Heroes wordt in samenwerking met scholen en samenwerkingspartners aangeboden. Net als bij de programma’s Sport en Art Heroes maken leerlingen bij Healthy Heroes binnen de vertrouwde omgeving van school kennis met een gezonde leefstijl. De duur van een lesmethode is afhankelijk van de keuzen die een school maakt. In het tweede en eventueel derde jaar maakt de school een keuze of zij zich in de gekozen lesmethode wil verdiepen of nieuwe lesmethoden kiest.

Verschillende voedingslesmethodes van het programma Healthy Heroes komen in aanmerking voor de subsidie vanuit Jong Leren Eten. Healthy Heroes wordt financieel ondersteund door onze partner Menzis en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Samen met deze organisaties maken we met speciale aandacht het verkrijgen van een gezonde leefstijl voor leerlingen in het speciaal onderwijs heel gewoon.

Stichting Special Heroes en haar samenwerkingspartners vinden het belangrijk om de effecten van het programma te monitoren. Hiervoor gebruiken we standaard de vragenlijst ‘’Gezonde Helden’’ die op twee momenten door de leerlingen (eventueel met de vakleerkracht) wordt ingevuld. Daarnaast gebruiken we aanvullend een methodiek waar leerlingen zelf, op een leuke speelse manier mee aan de slag gaan.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over Healthy Heroes? Neem dan contact op met de regionaal projectleider.