Doe mee!
Verhaal

"De samenwerking tussen partijen is de kracht van het 'Ik ben P.A.' programma."

Kenniscentrum Sport

Partners

Het doel van Special Heroes Nederland is het vergroten van de sport- en cultuurdeelname en sociale participatie van mensen met een beperking. Onze werkwijze is om met onze partners in co-creatie programma’s te ontwikkelen en te implementeren met directe lijnen naar de praktijk, onze doelgroepen.

We zijn trots om samen met de volgende partners passende en aantrekkelijke diensten en programma’s te ontwikkelen en te implementeren, zoals branche- en kennisorganisaties, fondsen, (nationale, regionale en lokale) overheden en onderwijsinstellingen.

Onze partners zijn:

Samen sporten, spelen en leren

Voor het Gehandicapte Kind is samen spelen, sporten en leren met leeftijdgenootjes zonder beperking belangrijk. Daarom steunt het Gehandicapte Kind van harte het Sport en Art Heroes programma van Special Heroes Nederland.

Lees meer op onze partnerpagina van het Gehandicapte Kind

Samen voor zelfredzaamheid

Samen sterk. Dát is de kracht van een coöperatie. Investeren in de zelfredzaamheid is het belangrijkste doel. Vanaf medio 2014 is Rabobank Foundation partner.

Lees meer op onze partnerpagina van Rabobank Foundation

  Iedereen telt mee!

Het VriendenLoterij Fonds gelooft in een wereld waarin iedereen meedoet en waar ruimte is voor radicale verbeelding. Het fonds ondersteunt sociale ondernemingen die ervoor zorgen dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer mee kunnen doen. Ook zijn ze er voor kunst- en cultuurinitiatieven die midden in de maatschappij staan, de wereld kritisch bevragen en mensen uit alle lagen van de samenleving betrekken. Hierdoor ontstaan nieuwe perspectieven en krijgt de samenleving op een andere manier vorm. Naast het ondersteunen van deze voorlopers brengt het VriendenLoterij Fonds hen ook met elkaar in contact en onder de aandacht van een groot publiek. Het VriendenLoterij Fonds is onderdeel van Stichting DOEN, het fonds van de Goede Doelen Loterijen.

Lees meer op onze partnerpagina van de VriendenLoterij

Ministerie van VWS – Preventieakkoord

Met het Nationaal Preventieakkoord werken meer dan 70 maatschappelijke organisaties, bedrijven, branches, patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, fondsen, sportbonden, onderwijs  en het kabinet samen aan een brede beweging die Nederland nog gezonder en vitaler maakt.

ZonMW – Maatschappelijke Diensttijd

Het doel is om, via het programma Ik ben P.A., meer jongeren met een beperking deel te laten nemen aan de maatschappelijke diensttijd. Met maatschappelijke diensttijd (MDT) leveren jongeren op vrijwillige basis een bijdrage aan de samenleving.

Iedereen doet mee!

Kunst en cultuur maakt actief, zorgt voor maatschappelijke participatie en is leuk! Daarom steunt VSB fonds het Art Heroes programma, wat bovendien buitengewoon goed aansluit bij de VSBfonds Iedereen doet mee-gedachte.

Meer lezen op onze partnerpagina van VSBfonds