Doe mee!
Verhaal

"De samenwerking tussen partijen is de kracht van het 'Ik ben P.A.' programma."

Kenniscentrum Sport

Partners

Het doel van Special Heroes Nederland is het vergroten van de sport- en cultuurdeelname en sociale participatie van mensen met een beperking. Onze werkwijze is om met onze partners in co-creatie programma’s te ontwikkelen en te implementeren met directe lijnen naar de praktijk, onze doelgroepen.

We zijn trots om samen met de volgende partners passende en aantrekkelijke diensten en programma’s te ontwikkelen en te implementeren, zoals branche- en kennisorganisaties, fondsen, (nationale, regionale en lokale) overheden en onderwijsinstellingen.

Onze partners zijn (in willekeurige volgorde):

Partners vanaf het begin

Voor Menzis geldt: elk Menz is er één. Dat geldt zeker voor kinderen die extra zorg nodig hebben zoals kinderen met een chronische ziekte of een beperking. Daarom is Menzis vanaf het begin partner en hebben ze onlangs hun samenwerking verlengd tot en met 2021.

Lees meer op onze partnerpagina van Menzis

Samen sporten, spelen en leren

Voor het NSGK is samen spelen, sporten en leren samen met leeftijdgenootje zonder beperking belangrijk. Daarom steunt NSGK van harte het Sport Heroes programma van Special Heroes Nederland.

Lees meer op onze partnerpagina van NSGK

Samen voor zelfredzaamheid

Samen sterk. Dát is de kracht van een coöperatie. Investeren in de zelfredzaamheid is het belangrijkste doel. Vanaf medio 2014 is Rabobank Foundation partner.

Lees meer op onze partnerpagina van Rabobank Foundation

Iedereen telt mee!

Vanuit de gedachte Iedereen telt mee werft de VriendenLoterij fondsen voor goede doelen die zich inzetten voor een gezonde en sociale samenleving. De VriendenLoterij ondersteunt daarom het Art Heroes programma.

Lees meer op onze partnerpagina van de VriendenLoterij

Ministerie van VWS – Preventieakkoord

Met het Nationaal Preventieakkoord werken meer dan 70 maatschappelijke organisaties, bedrijven, branches, patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, fondsen, sportbonden, onderwijs  en het kabinet samen aan een brede beweging die Nederland nog gezonder en vitaler maakt.

ZonMW – Maatschappelijke Diensttijd

Het doel is om, via het programma Ik ben P.A., meer jongeren met een beperking deel te laten nemen aan de maatschappelijke diensttijd. Met maatschappelijke diensttijd leveren jongeren op vrijwillige basis een bijdrage aan de samenleving.

Iedereen doet mee!

Kunst en cultuur maakt actief, zorgt voor maatschappelijke participatie en is leuk! Daarom steunt VSB fonds het Art Heroes programma, wat bovendien buitengewoon goed aansluit bij de VSBfonds Iedereen doet mee-gedachte.

Meer lezen op onze partnerpagina van VSBfonds