Doe mee!

Rabobank Foundation

Samen sterk. Dát is de kracht van een coöperatie. Het is ook het idee achter de Rabobank Foundation, het maatschappelijk fonds van de Rabobank. Investeren in de zelfredzaamheid van mensen is het belangrijkste doel van het fonds dat inmiddels 40 jaar bestaat.

Zowel in het buitenland als in Nederland biedt Rabobank Foundation (kans)arme mensen in groepsverband een duurzaam toekomstperspectief door inzet van financiële middelen, de Rabo-expertise en het netwerk van de bank.

In Nederland zijn arbeidsparticipatie en sociale participatie belangrijke thema’s. Vanaf medio 2014 is Rabobank Foundation partner geworden van Special Heroes Nederland. Rabobank Foundation heeft een donatie beschikbaar gesteld zodat een groot aantal scholen kennis maakt met de methodiek van ‘Sport P.A.’. Dit programma geeft jongeren met een beperking de kans om te ontdekken wat ze leuk vinden en goed kunnen op het gebied van (vrijwilligers)werk bij bijvoorbeeld een sportvereniging. Daarnaast zet de Rabobank Foundation in op de verduurzaming van het sportstimuleringsprogramma Sport Heroes. Met de bijdrage van Rabobank Foundation kunnen deelnemende scholen in het speciaal onderwijs die kennis hebben gemaakt met het programma een strategisch plan opstellen om op eigen kracht en structureel de sport- en beweegactiviteiten van Special Heroes voort te zetten.

Het bevorderen van zelfredzaamheid; twee partners, één gezamenlijk doel. Wat kan een succesvol partnership zich nog meer wensen?