Doe mee!

VriendenLoterij

Iedereen telt mee. Daarom werft de VriendenLoterij fondsen voor Nederlandse goede doelen die zich inzetten voor een gezonde en sociale samenleving. Hierdoor kunnen er in Nederland nieuwe maatschappelijke initiatieven en projecten van de grond komen, waarmee mensen net dat zetje krijgen dat ze verder helpt of waarmee vrijwilligers worden gesteund bij hun werk.

Bij Stichting Special Heroes Nederland weten we dat juist dat een ‘zetje’ vaak genoeg is om mensen actief te kunnen laten genieten van sport en culturele activiteiten. Al meer dan tien jaar stromen kinderen en jongeren met een beperking dankzij het stimuleringsprogramma Sport Heroes door naar een structurele sportieve vrijetijdsbesteding. Via het programma Art Heroes (sinds 2016) kunnen de leerlingen nu ook kennismaken met activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. De VriendenLoterij maakt het mogelijk dat maar liefst 50 extra scholen aan de slag kunnen met Art Heroes. En dat is hard nodig, want naast sport- en beweegdeelname, blijkt de participatie van kinderen en jongeren met een beperking in kunst- en cultuuractiviteiten ook laag te zijn en is het enthousiasme bij leerlingen en scholen om mee te doen hoog.

Het beoefenen van een kunstvorm biedt andere manieren van communicatie en doet een beroep op verschillende zintuigen. Geluid, beeld, het lichaam en voorwerpen zijn dragers van communicatie. Voor kinderen met een beperking bieden kunstdisciplines alternatieve routes om belemmeringen te compenseren. Ze ontdekken een talent in zichzelf, wat hen drijft, en kunnen dat verder ontwikkelen tot een competentie. Het laat hun mogelijkheden in plaats van hun beperkingen zien. Het stimuleringsprogramma Art Heroes draagt bij aan het vinden van een zinvolle en structurele vrijetijdsbesteding waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen en hun talenten ontdekken.

De VriendenLoterij wil een vriend zijn voor alle Nederlanders. Voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben om mee te kunnen doen in de samenleving. En voor deelnemers die grote prijzen kunnen winnen. De VriendenLoterij steunt daarom goede doelen, clubs en verenigingen die zich richten op gezondheid en welzijn van mensen. Sinds 1998 is ruim € 846 miljoen geschonken aan meer dan 3.300 (sport)clubs en verenigingen en 50 goede doelen, waaronder KWF Kankerbestrijding, Fonds Gehandicaptensport en Jantje Beton. Bij de VriendenLoterij is uw mobiele nummer uw lotnummer. Als loterijdeelnemer heeft u de mogelijkheid om voor een zelfgekozen maatschappelijke organisatie mee te spelen. De VriendenLoterij is een loterij waar iedereen wint. De goede doelen én de deelnemers. Samen met de Nationale Postcode Loterij en de BankGiro Loterij valt de VriendenLoterij onder de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V. www.vriendenloterij.nl