Doe mee!

VSB Fonds

Kunst en cultuur activiteiten maken actief voor het leven, het bevordert de maatschappelijke integratie en het is vooral leuk om te doen! Voor kinderen met een beperking geldt bovenstaande misschien nog veel meer dan voor kinderen zonder beperking. Daarom steunt VSBfonds het Art Heroes project. Een project dat bovendien buitengewoon goed aansluit bij de ‘Iedereen doet mee’ gedachte van VSBfonds!

VSBfonds is een van de grootste particuliere vermogensfondsen van Nederland. De inkomsten die jaarlijks vrijkomen uit het vermogensfonds geven wij een maatschappelijke bestemming.

In de afgelopen vijfentwintig jaar steunden wij zo’n 40.000 projecten, samen goed voor een donatiebedrag van € 700 miljoen.

We ondersteunen initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Dit doen we door projecten te ondersteunen met geld, kennis en netwerken. We zijn actief op drie gebieden:

  • Mens & Maatschappij voor sociale initiatieven die meedoen als doel hebben;
  • Kunst & Cultuur voor plannen waardoor meer mensen kunnen genieten van kunst en cultureel erfgoed;
  • Beurzen voor studenten die in het buitenland verder willen studeren of onderzoek doen.