Doe mee!

Art Heroes

Iedereen kan een held zijn!

Art Heroes doet een beroep op verschillende zintuigen.
Verhaal

Art Heroes: Een boost voor mijn dochters eigenwaarde!

Moeder

Art Heroes

Ook de participatie van kinderen en jongeren met een beperking in kunst en cultuur blijkt laag. De behoefte voor een vergelijkbaar programma als Sport Heroes is dus nadrukkelijk aanwezig. Daarnaast voorziet Art Heroes in een behoefte van leerlingen die geen affiniteit hebben met sport en bewegen maar juist wel met kunst en cultuur. Het programma Art Heroes is in 2016 van start gegaan.

Het beoefenen van een kunstvorm biedt andere manieren van communicatie en doet een beroep op verschillende zintuigen. Geluid, beeld, het lichaam en voorwerpen zijn dragers van communicatie. Voor kinderen met een beperking bieden kunstdisciplines alternatieve routes om belemmeringen te compenseren. Ze ontdekken een talent in zichzelf, wat hen drijft, en kunnen dat verder ontwikkelen tot een competentie. Het laat hun mogelijkheden in plaats van hun beperkingen zien. Ook het programma Art Heroes draagt bij aan het vinden van een zinvolle en structurele vrijetijdsbesteding waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen en hun talenten ontdekken.

Art Heroes wordt in samenwerking met scholen en culturele verenigingen en instellingen aangeboden. we maken gebruik van dezelfde methodiek als bij Sport Heroes door leerlingen eerst binnen de vertrouwde omgeving van de school kennis te laten maken met culturele activiteiten. Vervolgens kunnen ze zich naschools/buitenschools structureel gaan verdiepen.

In de uitvoering van het programma Art Heroes werkt Special Heroes Nederland nauw samen met het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). Art Heroes wordt financieel ondersteund door het VSB Fonds, de VriendenLoterij en het Gehandicapte Kind. Samen maken deze organisaties het mogelijk dat het doen aan kunst en cultuur voor kinderen en jongeren in het speciaal (basis) onderwijs net zo bereikbaar wordt als voor ieder ander, zowel op school als in de vrije tijd. Krijg via onderstaande filmpjes een indruk van Art Heroes:

Daar waar Art Heroes de kinderen en jongeren al kennis laten maken met een breed scala aan culturele activiteiten kan het Heroes Vrijetijdsteam de leerlingen ‘aan de hand’ nemen en met een individuele aanpak bekijken wat de mogelijkheden zijn. Soms kan net dat beetje extra aandacht de doorslag geven om aan de slag te gaan bij een aanbieder. Lees hier meer over het Heroes Vrijetijdsteam en de mogelijkheden.

Lees ook onze folder over Art Heroes.

Contact

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over Art Heroes? Neem dan contact op met de regionaal projectleider.