Doe mee!

Nieuwe website en logo Special Heroes Nederland

Vanaf nu is alle informatie over Stichting Special Heroes Nederland en haar programma’s te vinden op één website: www.specialheroes.nl . Deze url werd voorheen alleen gebruikt voor de programma’s die Special Heroes in het onderwijs aanbiedt. De programma’s uit sectoren revalidatie, zorg en overheden en de sportvervoersregeling staan nu ook op deze website.

Naast de vernieuwde website is onlangs ook de Special Heroes Campus gelanceerd: www.specialheroescampus.nl. Dit platform is hét informatieportaal voor sportprofessionals over bewegen en sporten van mensen met een beperking in de vrijetijdsbesteding. Hier vind je diverse informatie, zoals scholingen, leerboeken, tipkaarten en leskaarten voor activiteiten in de praktijk.

Logo
Het nieuwe stichtingslogo is al enige tijd in gebruik. Nu de site gereed is een mooie gelegenheid om dit logo extra onder de aandacht te brengen. De vorm, de lemniscaat (van oneindigheid), geeft onze aanpak weer. Special Heroes Nederland

  • verkent de vraag in de verschillende sectoren;
  • vertaalt de vraag naar het opzetten en uitvoeren van programma’s;
  • verbindt partijen in deze implementatie;
  • verankert de programma’s.

Special Heroes Nederland wil de aanjager zijn voor partijen zodat zij programma’s implementeren, structureel verankeren en daarmee de doelgroep met een beperking stimuleren tot een gezonde en actieve levensstijl.

De kleuren van het stichtingslogo komen overeen met de kleuren van het kenmerkende ‘vaantje’. Dit vaantje is nu gekoppeld aan onze programma’s Sport Heroes en Art Heroes. De middelen die nog in gebruik zijn met het Special Heroes vaantje zullen we gefaseerd vervangen. Hieronder volgt een volledig overzicht van de programma’s van Stichting Special Heroes Nederland:

Zorg
Special Heroes Nederland stelt zorginstellingen in staat een substantiële bijdrage te leveren aan de groei van de sport- en beweegdeelname van hun cliënten. In de periode 2009 – 2015 is dit in het programma Zo Kan Het Ook! geïmplementeerd binnen meer dan 40 zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. De positieve impact van sport en bewegen is van onschatbare waarde en er is duidelijk een lans gebroken voor het stimuleren van een ‘beweegcultuur’ in de zorg. Ook na 2015 inspireert, stimuleert en ondersteunt Special Heroes Nederland (jeugd) zorginstellingen om de sportdeelname van ruim 147.000 mensen met een verstandelijke beperking blijvend te verhogen, maar ook de instellingen voor mensen met een visuele, auditieve, lichamelijke beperking en psychische problematiek. Hierbij maken we de verbinding tussen meerdere programma’s: Zo Kan Het Ook!, Sport Heroes, Art Heroes en P.A. We ontwikkelen en testen nieuwe methoden, leveren kennis en expertise, bewaken en ondersteunen bij het optimaliseren van de kwaliteit van het aanbod, en implementeren methoden in het werkveld.

Vragen/contact
Heeft u vragen over bovenstaande informatie of wilt u meer weten over onze programma’s en de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op via 06 1095 4776 of via info@specialheroes.nl