Doe mee!

Visie en methodiek

Visie

De meeste revalidatie-instellingen en steeds meer ziekenhuizen in Nederland voeren zichtbaar beleid op gezonde leefstijl, sport en bewegen tijdens en na de behandeling. Het programma Revalidatie, Sport en Bewegen geeft uitvoering aan dit beleid. Het stimuleert een gezonde, actieve leefstijl en het realiseert participatie in sport -en beweeg activiteiten in de thuissituatie.

Methodiek

Het programma Revalidatie, Sport en Bewegen is dus een methodiek dat enerzijds patiënten aanzet tot een gezondere leefstijl en anderzijds dient het als een makelfunctie tussen zorg en sport -en beweegaanbod buiten het ziekenhuis of revalidatiecentrum. Op de zorglocatie is een consulent aanwezig die een centrale rol heeft in het gehele proces van gedragsverandering naar een gezonde en actieve leefstijl.

Tijdens de behandeling wordt aandacht besteed aan een gezonde leefstijl en patiënten komen in aanraking met diverse beweegactiviteiten. Doormiddel van motivational interviewing raken ze gemotiveerd om meer in beweging te komen. Bij het Beweeg- en sportloket krijgen ze tevens informatie die nodig is om buiten het ziekenhuis of revalidatiecentrum verder te kunnen bewegen en sporten. De consulent kan zelfs meegaan naar de sportvereniging. Na ontslag wordt de patiënt via (telefonische) consulten gestimuleerd om actief te blijven. De resultaten worden teruggekoppeld aan de behandelaar.