Doe mee!

Programma's in de revalidatie

Lees meer over de mogelijkheden!

Programma’s in de revalidatie

Gezonde leefstijl en beweging is voor iedereen van belang. Voor mensen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte is bewegen extra belangrijk, maar ook minder vanzelfsprekend. Daarom maakt actieve leefstijl, sporten en bewegen deel uit van revalidatieprogramma’s bij revalidatiecentra en ziekenhuizen. Maar de kunst is om te zorgen dat mensen ook ná hun revalidatie in beweging blijven.

Het programma Revalidatie, Sport en Bewegen stimuleert een actieve leefstijl en legt de verbinding tussen de revalidatiesector en de sport- en beweegsector. Het Beweeg- en Sportloket in de revalidatie-instelling of het ziekenhuis speelt hierbij een belangrijke rol.