Doe mee!

Methodiek

Lees hier meer over de methodiek van Healthy Heroes

Methodiek

De leerlijn van Healthy Heroes bestaat uit zes verschillende leerlijnen die in samenhang zorgen dat leerlingen gedurende hun schoolperiode kunnen groeien naar gezond gedrag. Deze leerlijnen zijn: Eten & Drinken, Kunst & Cultuur, Natuur & Techniek, Ontspanning & Relaties, Sport & Bewegen en Werk & Participatie. Met een breed scala aan activiteiten en mogelijkheden, sluit Healthy Heroes aan bij de diversiteit binnen het speciaal onderwijs, zowel qua niveau als belevingswereld.

Alle leerlijnen van Healthy Heroes volgen dezelfde methodiek van kennismaken (bewustwording) naar verdiepen (herhaling en uitdaging) en vervolgens naar continueren (volhouden). 

  1. Kennismaken
    In de kennismakingsfase van elke leerlijn introduceren we het onderwerp. Leerlingen gaan aan de slag met praktische toepassingen en doen ervaring op binnen de veilige omgeving van de school.
  2. Verdiepen
    In de verdiepingsfase herhalen we het onderwerp aan de hand van meer uitdagende activiteiten. Deze worden begeleid door vertrouwde gezichten en vinden naschools of op een locatie buiten de school plaats. Hierbij kan worden toegewerkt naar een einddoel. 
  3. Continueren
    In de continueringsfase wordt de herhaling van essentiële elementen geïntegreerd bij sport- of cultuuraanbieders, zowel tijdens als na schooltijd, om gezond gedrag op lange termijn te waarborgen.

Tijdens alle fases is er aandacht voor ouderparticipatie en betrokkenheid van lokale en landelijke samenwerkingspartners om blijvende impact op de doelgroep te realiseren.

< Terug