Doe mee!

Hoe inclusief is jouw sportclub? Doe de inclusiecheck!

Wees welkom in de sport

Ruim 700.000 Nederlanders voelen zich nog niet welkom in de sport[1]. Maar helaas zijn sommige sportaanbieders zich hier nog niet van bewust. Dat is jammer, want sportclubs kunnen júist die drempels wegnemen om ervoor te zorgen dat iedereen met plezier kan sporten en bewegen. Voor je drempels weg kunt nemen, heb je inzicht nodig in die drempels en waarom sommige sporters zich binnen op jouw club nog niet welkom voelen.

Daarom dagen we jou en jouw sportclub uit de inclusiecheck in te vullen. Via de inclusiecheck ontdek je hoe inclusief jouw sportclub is en zie je welke kansen jij kunt aangrijpen om nog meer mensen welkom te heten binnen jouw club.

Doe de inclusiecheck

Is het bestuur van jouw club divers en representatief? Is de accommodatie voor iedereen toegankelijk en sluit jullie aanbod aan op de wensen en behoeften van sporters uit de omgeving? Kortom: in hoeverre is jouw sportclub al inclusief? Doe de inclusiecheck via weeswelkomindesport.nl en ontdek wat jouw club kan bijdragen om sporten en bewegen voor iedereen in Nederland mogelijk te maken!

Hoe draagt Special Heroes Nederland bij aan inclusieve sport?

Special Heroes Nederland zet zich in voor een gezonde en actieve leefstijl voor mensen met een beperking. Mee kunnen doen met sport is hiervoor erg belangrijk! Daarom heeft Special Heroes Nederland meerdere programma’s en services op het gebied van sport & bewegen, zoals bijvoorbeeld

  • Het programma Sport Heroes is een sportstimuleringsprogramma voor leerlingen binnen het (voortgezet) speciaal onderwijs (6-19 jaar). Het doel is sport- en beweegparticipatie te vergroten, door leerlingen zelf te laten ervaren hoe leuk sporten en bewegen is.
  • Voor sommige kinderen is sporten en bewegen bij een vereniging of op school allesbehalve plezierig. Voor die kinderen is ClubExtra, een bewegingsprogramma voor kinderen die – meer dan andere kinderen – moeite hebben met bewegen, buitenspelen en/of sporten en daardoor aan dit soort activiteiten weinig of geen plezier (meer) beleven.
  • Voor mensen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte is bewegen extra belangrijk, maar ook minder vanzelfsprekend. Daarom maakt sporten en bewegen deel uit van het integraal leefstijlprogramma bij revalidatiecentra en ziekenhuizen. Special Heroes Nederland legt met het Integraal leefstijlprogramma de verbinding tussen de revalidatiesector en de sport- en beweegsector.
  • Het ligt voor mensen met een beperking niet altijd voor de hand om aan de slag te gaan bij een sportvereniging. De verplaatsing van huis naar de sportclub kan bijvoorbeeld een hele puzzel zijn. Special Heroes Nederland heeft een  extra service die hierin kan ondersteunen (vervoersvoorziening) en zet zich samen met partners in voor het beter beschik- en verkrijgbaar zijn van sporthulpmiddelen.

Ook kan je via lokale sportakkoorden gebruik maken van verschillende services, die sportclubs op weg helpen naar inclusief sporten. Denk aan trainingen, inspiratiesessies en begeleiding. Via de website Alles over sport leer je hier meer over.


Over de campagne Welkom in de Sport

De campagne ‘Welkom in de sport’ wordt uitgevoerd door de alliantie Sporten en bewegen voor Iedereen in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze campagne daagt sportaanbieders uit om het gesprek op gang te brengen over de waarde van een inclusieve en gastvrije sportomgeving.

De alliantie Sporten en bewegen voor iedereen zet zich in om het werkveld bewust te maken van de mogelijkheden en belemmeringen, die er vanwege iemands leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie zijn om te gaan sporten en bewegen.

De landingspagina van de campagne is: www.weeswelkomindesport.nl

[1] Sportdeelname Index, oktober 2020, uitgevoerd door Ipsos in opdracht van NOC*NSF.