Doe mee!

ClubExtra

Broedplaatsen van Sportplezier

ClubExtra

Als laatste gekozen worden bij een teamspel. Bijna nooit de bal toegespeeld krijgen. Niet goed durven balanceren op de smalle evenwichtsbalk. Een moeizame koprol. Voor sommige kinderen is sporten en bewegen bij een vereniging of op school allesbehalve plezierig. Doordat ze vaak het gevoel hebben ‘buiten het spel’ te staan vermindert het enthousiasme aanzienlijk.

ClubExtra is een bewegingsprogramma van Stichting Special Heroes Nederland voor kinderen die – meer dan andere kinderen – moeite hebben met bewegen, buitenspelen en/of sporten en daardoor aan dit soort activiteiten weinig of geen plezier (meer) beleven. ClubExtra is mede een initiatief van Hogeschool Windesheim, afdeling Calo.

Bij dit beweegprogramma krijgen kinderen met een motorische en/of sociaal emotionele achterstand meer individuele aandacht en begeleiding (de groepen bestaan maximaal uit 10 kinderen), om te ontdekken wat ze leuk vinden en waar hun talenten liggen. Meedoen gun je iedereen, daarom staat het spelenderwijs bewegen centraal, waarin allerlei verschillende bewegingsactiviteiten worden aangeboden om kinderen eerst uit te nodigen om in te stappen en mee doen (invoegen). Om ze vervolgens uit te dagen om er beter in te worden (thuis voelen). Vanuit het thuis gaan voelen gaan de kinderen stapje voor stapje ook samen met andere kinderen het initiatief nemen om samen activiteiten in te vullen op hun manier (robuuste regie). Ten slotte kunnen ze deze ervaringen, talenten en het plezier meenemen naar de activiteiten op het plein, in de wijk en bij een sportvereniging (uitvoegen).

Door ClubExtra vinden veel kinderen het plezier in bewegen terug. Als het kan en het kind ook zover is, wordt het naar een passende sportplek bij een reguliere sportvereniging geholpen. Daarbij is de keuze van het kind bepalend en wordt geprobeerd de overstap zo goed mogelijk te begeleiden en te volgen.

Aan de slag met ClubExtra? Of wilt u meer informatie? Neem dan graag contact op met de regionaal projectleider uit jouw regio. Op de Special Heroes Campus vindt u een filmpje over 25 jaar ClubExtra en informatie over onze scholing.