Doe mee!

Rolstoelvoetbal en de Voetbalschieter

Eerste reacties uit werksessies zeer enthousiast

Samen met acht partners uit kennisinstellingen, het bedrijfsleven en aan de doelgroep gerelateerde organisaties ontwikkelen wij de Voetbalschieter in de komende tijd tot een marktklaar concept.

Het mooie van de voetbalschieter is dat de eindgebruiker en de organisaties veel invloed hebben op de ontwikkeling van het instrument en het spel. Zo zijn er diverse werksessies geweest waar eindgebruikers, intermediairs, vakleerkrachten van de mytylscholen, sportorganisaties en revalidatiecentra’s hun ideeën konden weergeven en verwachtingen uitspreken. Hier is uitgebreid en zeer enthousiast op gereageerd. Ook deelnemers gaven aan:
“Nu kan ik ook mee voetballen! Vet!!” of “Hoe gaaf zou het zijn dat ik in mijn thuissituatie gewoon mee zou kunnen voetballen met mijn vriendjes.”

Dát is waar het hier ook om gaat: dat de jongeren in een rolstoel mee kunnen doen aan sport en de keuze hebben welke sport ze willen doen. “Dat ze niet gebonden zijn aan de beperkingen van een rolstoel, maar dat zij de keuze hebben om mee te kunnen doen aan dat wat mogelijk is”, aldus Ingrid Peperkamp die namens Special Heroes Nederland betrokken is in het project.

“Op de scholen zien vakleerkrachten al heel veel mogelijkheden om spelen te ontwikkelen, zodat het kind of de jongere in de rolstoel gewoon deel kan nemen aan de spelen in de zaal. Denk aan stoeprandje en mikspellen zoals paaltje schieten. Het uiteindelijke doel is dat mensen die rolstoel gebonden zijn, door de montage van een voetbalschieter, gewoon deel kunnen nemen in een zaalvoetbalteam.”

Voordat dit gerealiseerd is vinden er nog veel testen plaats. De eerste testronde eind maart 2021 is op enkele scholen waar we nu al contact mee hebben. Mochten er mensen ideeën hebben na dit gelezen te hebben, of mee willen denken, neem dan contact op met: ipeperkamp@specialheroes.nl