Doe mee!

Voetbalschieter gaat de sportbeleving van rolstoelgebruikers bevorderen

Ook voor mensen in een rolstoel is het van belang om gezond te blijven door beweging, maar met een rolstoel zijn er vaak minder sportmogelijkheden. Dit tot grote frustratie van mensen die rolstoel gebonden zijn. Ze willen op een zo normaal en makkelijk mogelijke manier meedraaien in de maatschappij, maar de maatschappij maakt dit niet altijd mogelijk. Daarom willen wij als consortium, in de komende 2 jaar, de sport ‘rolstoelvoetbal’ en de Voetbalschieter ontwikkelen. Dit is een grijper aan de rolstoel die rolstoelvoetbal mogelijk maakt. “Want iedereen heeft toch recht om voetbal te kunnen spelen!”, aldus Michiel van der Boom, bedenker van de Voetbalschieter.

Binnen dit project wordt er samen gewerkt met 9 partners uit kennisinstellingen, het bedrijfsleven en aan de doelgroep gerelateerde organisaties. Samen ontwikkelen wij de Voetbalschieter in de komende tijd tot een markt klaar concept. De technologiepartners VDL ETGZTI-smart machines en TU/e zullen samen met Boomdesign Solutions B.V. het product Voetbalschieter verder tot ontwikkeling brengen. Daarnaast professionaliseren ze de Voetbalschieter waardoor het onder andere mogelijk wordt de schieter makkelijk aan de stoel te koppelen en de bal van de ander af te pakken. Uiteindelijk zullen er bij de Mytylscholen in Eindhoven en Nijmegen gebruikerstesten worden uitgevoerd bij leerlingen, en ook de wedstrijdvormen worden getest. Op deze manier worden zowel de sport als het product gevalideerd met de doelgroep. In een eerdere haalbaarheidsstudie reageerden de deelnemers al erg enthousiast op de mogelijkheden van de Voetbalschieter.

InnoSportLab Sport & Beweeg gaat samen met Gehandicaptensport NederlandStichting Special Heroes en Boomdesign tegelijkertijd de sport Rolstoelvoetbal ontwikkelen, gebruikmakend van het product de Voetbalschieter. Het komende halfjaar worden er verschillende werksessies georganiseerd met experts en de doelgroep. Hierin willen we ontdekken wat er allemaal mogelijk is met de Voetbalschieter. In de maanden daarna wordt er een blauwdruk van de sport gemaakt waarbij ook de mogelijkheden voor het opzetten van een (nationale) competitie worden verkend.

De Voetbalschieter is gehonoreerd binnen Sportinnovator Bedrijvencall. Fase 2: onderzoek en ontwikkeling. Het programma Sportinnovator wordt uitgevoerd door ZonMw in opdracht van het Topteam Sport: Het Topteam Sport is een initiatief van het ministerie van VWS.

https://youtu.be/AmXzkqiAiRE?t=11m55s

https://youtu.be/ypDRyNjOb10?t=5m45s