Doe mee!

ZonMw kent subsidie toe

ZonMw heeft subsidie toegekend aan Special Heroes Nederland. Het doel is om, via het programma “Ik ben P.A.” (Professional Assistant), meer jongeren met een beperking deel te laten nemen aan de maatschappelijke diensttijd. Zo kunnen ook zij maatschappelijk van waarde zijn en hun talenten ontdekken en ontwikkelen. De eerste pilots van “Ik ben Sport P.A.” waren succesvol en worden nu in samenwerking met de Rabobank Foundation (ook partner bij de eerste pilots) doorontwikkeld naar meerdere thema’s (Horeca P.A., Media P.A., Art P.A.), zodat meer jongeren kunnen participeren en meer keuzemogelijkheden hebben. Met de subsidie van ZonMw kunnen Special Heroes Nederland, Kenniscentrum Sport, De Onderwijsspecialisten, gemeente Venlo en lokale netwerken vanaf september 2018 vormgeven aan de maatschappelijke diensttijd (MDt).

“Ik ben P.A.” nodigt jongeren met een beperking uit te ervaren hoe het is maatschappelijk van toegevoegde waarde te zijn door als vrijwilliger voor anderen (organisaties) van betekenis te zijn. Zij oriënteren zich als P.A. op interesses, mogelijkheden en het ontwikkelen van hun competenties binnen gekozen richtingen en praktijkplekken. Jongeren, ouders, scholen en verenigingen realiseren samen het “Ik ben P.A.”-programma. Zo krijgen jongeren met een beperking de kans een aantrekkelijke, actieve en maatschappelijke bijdrage aan de sport- of cultuurvereniging van hun keuze te leveren. In dit filmpje wordt door betrokkenen uitgelegd wat Sport P.A. is en wat het programma voor hen betekent. “Ik ben P.A.” is een initiatief van Whise en samen met Special Heroes Nederland doorontwikkeld. Special Heroes Nederland implementeert het programma lokaal met scholen en verenigingen.

Maatschappelijke diensttijd
Met maatschappelijke diensttijd leveren jongeren op vrijwillige basis een bijdrage aan de samenleving. Staatsecretaris Blokhuis wil vanaf zomer 2019 deze maatschappelijke diensttijd voor jongeren invoeren. Doel: de maatschappelijke impact van jongeren verhogen door te investeren in hun inzet en ontwikkeling van hun talenten. Het programma richt zich ook op jongeren die nog niet of nauwelijks maatschappelijk actief zijn. Jongeren geven zelf aan dat de maatschappelijke diensttijd vrijwillig, flexibel en passend moet zijn; ze doen mee om nieuwe skills en ervaringen op te doen. Met dit programma bevordert ZonMw (in opdracht van de Ministeries van VWS, OCW en SZW) dat iedere jongere de mogelijkheid krijgt om via maatschappelijke projecten en activiteiten bij te dragen aan een sterke en betrokken samenleving. Het doel van het actieprogramma is om vanuit de praktijk te leren wat werkt.

Special Heroes Nederland is met het P.A. programma uitgekozen om, als een van de eerste gehonoreerde projecten,  vorm te geven aan maatschappelijke diensttijd. Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft de eerste gehonoreerde projecten gefeliciteerd via een videoboodschap en ze, mede namens ZonMW veel succes gewenst.

Over ZonMw
ZonMw is de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw stimuleert met allerlei subsidieprogramma’s de totale innovatiecyclus. Van fundamenteel onderzoek tot implementatie van nieuwe behandelingen, preventieve interventies of verbeteringen in de structuur van de gezondheidszorg. Bij de selectie van subsidievoorstellen zoekt ZonMw altijd de vernieuwing in combinatie met kwaliteit.