Doe mee!

Werk jij op de sportiefste S(B)O-school van Nederland?

Ben jij trots op het sport- en beweegaanbod op jouw school? Pak dan het podium en doe mee aan de verkiezing ‘Sportiefste S(B)O-school van Nederland’! De KVLO nodigt samen met Kenniscentrum Sport en Bewegen en NOC*NSF alle basisscholen en scholen voor speciaal (basis-) onderwijs uit om mee te dingen naar de titel ‘Sportiefste School van Nederland’.

Het is zonder twijfel een uitdagend jaar geweest voor alle scholen. Maar het belang van goed leren bewegen en voldoende bewegen is duidelijker geworden als nooit tevoren. Daarom zijn we op zoek naar scholen die een inspiratie zijn voor andere scholen.

Deelname

Elke school in het speciaal (basis)onderwijs kan zich inschrijven. Vul het aanmeldingsformulier in en laat middels een filmpje of tekstdocument zien op welke manier gewerkt wordt aan 2+1+2 en waarom je vindt dat je school in aanmerking komt voor de titel ‘Sportiefste S(B)O-school/basisschool van Nederland’. Meedoen aan de verkiezing is een uitstekende manier om je school te profileren op het gebied van bewegen en sport.

Aanbod sport en bewegen: 2+1+2

Belangrijk is dat er op je school voldoende en kwalitatief goede lessen bewegingsonderwijs worden gegeven (2), aandacht is voor bewegen gedurende de schooldag (+1) en er ook een structureel buitenschools sport- en beweegaanbod bestaat voor alle leerlingen (+2). Samenwerking is hierbij cruciaal. Uiteraard wordt dit alles georganiseerd met een duidelijke visie en neemt een duidelijke plaats in de school in. Deelnemende scholen zijn vanzelfsprekend in het bezit van het themacertificaat Bewegen en Sport van het Vignet Gezonde School. Lees voor meer info over 2+1+2 ook dit artikel.

Nominatie

Een nominatiecommissie selecteert uit alle inschrijvingen maximaal drie scholen in het speciaal (basis-) onderwijs en vijf scholen in het reguliere basisonderwijs. Deze scholen zullen gaan strijden om de titel en de prijzen. De nominaties worden uiterlijk 10 december 2021 bekend gemaakt.

Jurybezoek en -bevraging

In week 7 of 8 bezoekt de jury alle genomineerde scholen. De organisatie benadert de scholen voor een concrete afspraak. Dit jurybezoek zal een dagdeel in beslag nemen. Bij dit jurybezoek staan een rondleiding en bevragingen met de directeur, vakleerkracht(en), groepsleerkracht(en) en (drie) leerlingen op het programma. Ook kan er voorafgaand aan de finale gefilmd worden.

Finaledag

De genomineerde scholen worden uitgenodigd om met een groep van 25 leerlingen (groep 7/8, leeftijdscategorie 10-12 jaar) naar de landelijke finaledag op 23 maart in Groningen te komen. Alle genomineerde scholen laten een filmpje van hun school zien en de leerlingen verzorgen een podiumpresentatie voor alle aanwezigen. Daarna volgt een sportief programma voor de leerlingen en uiteindelijk de prijsuitreiking.

Anderen inspireren

Wij willen alle genomineerde scholen graag een podium geven om andere scholen en partijen te inspireren. Zo geven we een afgevaardigde van de school bijvoorbeeld tijdens de studiedag 2+1+2 van de KVLO een plek om het succesverhaal van de school op het gebied van bewegen en sport te delen.

Ook de finaledag grijpen wij aan om jullie goede voorbeeld te delen met genodigden en belangstellenden en vragen wij de directeur, vakleerkracht bewegingsonderwijs en/of een leerling om jullie verhaal te presenteren en vragen te beantwoorden.

Prijzen

Naast de titel ‘Sportiefste School van Nederland’ ontvangt de winnaar ook een mooie prijs die we nog even geheim houden. Uiteraard gaan ook de andere genomineerde scholen niet met lege handen naar huis. Ook is er een aparte prijs voor de beste podiumpresentatie.

Aanmelden

Het aanmeldingsformulier, richtlijnen voor de motivatie van de school en de spelregels voor deelname vind je hier. Aanmelden voor de verkiezing kan door het aanmeldingsformulier met motivatie en de gevraagde bijlagen vóór 1 december te mailen naar nathalie.termorshuizen@kvlo.nl. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Maatregelen…

Op dit moment hopen wij dat de verkiezingen op bovenstaande wijze doorgang kunnen vinden, maar we realiseren ons dat het onzeker is hoe de situatie in maart zal zijn. Uiteraard zullen we ons houden aan de geldende maatregelen en het programma waar nodig aanpassen.