Doe mee!

VSO De Twijn uit Zwolle de Sportiefste VSO-school van Nederland 2021

Calandlyceum Amsterdam de Sportiefste VO-school van Nederland 2021

In 2020 ging de verkiezing ‘Sportiefste School van Nederland’ niet door vanwege COVID-19 maar dit jaar had de organisatie maatregelen genomen om dat te voorkomen. Dat resulteerde in een centrale onlinepresentatie vanuit een speciaal daarvoor ingerichte KVLO-studio in Zeist. Op de deelnemende scholen zelf was er voor de leerlingen een sportief programma.

De jury was vooraf op de scholen gaan kijken hoe die voldeden aan de criteria. Ze voerde ook gesprekken met leerlingen, de directeur en docenten LO. Dat werd vastgelegd in een gefilmd verslag. De scholen hebben de juryleden uitgebreid rondgeleid en die heeft de vaksectie LO, de schoolleiding en leerlingen ruim kunnen bevragen.

Sportiefste VSO-school 

VSO De Twijn uit Zwolle mag zich als tweede voor de komende twee jaar de “Sportiefste VSO-school van Nederland” noemen. De VSO-scholen waren uit inzendingen vanuit het hele land genomineerd voor de finale van de verkiezing. De jury wees VSO De Twijn uiteindelijk als winnaar aan. De school won hiermee een watersport tweedaagse bij het Robinson Crusoë Eiland, Loosdrecht t.w.v. €2500,-. Deze prijs wordt aangeboden door Menzis.

Bosan, Nijha en Janssen-Fritsen bieden de winnaar bovendien een waardecheque van €2000,- aan. De andere genomineerde school ontving een waardecheque van €1500,-, eveneens beschikbaar gesteld door bovengenoemde sportzaalinrichters.

Deze betrekkelijk nieuwe verkiezing werd voor de tweede keer georganiseerd door de KVLO (de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding) en NOC*NSF.

Sportiefste VO-school

Op dezelfde dag werd de verkiezing ‘Sportiefste VO-school van Nederland voor de tiende keer georganiseerd. Het Calandlyceum uit Amsterdam mag zich gedurende twee jaar de “Sportiefste VO-school van Nederland” noemen. Drie middelbare scholen waren uit de inzendingen vanuit het hele land genomineerd voor de finale van de verkiezing, maar de jury koos unaniem voor het Calandlyceum als winnaar.. De school won hiermee een waardecheque t.w.v. €4500,-De andere twee genomineerde scholen ontvingen ieder een waardecheque van €1500,-. De cheques zijn beschikbaar gesteld door de firma’s Bosan, Janssen-Fritsen en Nijha.

Juryrapport

De jury van het VSO is onder de indruk van de manier waarop het kind centraal gesteld wordt bij VSO De Twijn. Er wordt geprobeerd alles uit het kind te halen op sportief gebied, waarbij rekening wordt gehouden met hun beperkingen maar vooral ook gekeken wordt naar kansen. Er is een breed draagvlak op de school voor bewegen en sport.

De visie van het Calandlyceum op sport en bewegen sprak de jury erg aan: sport is bij uitstek geschikt om te ontdekken wat je kunt bereiken. Caland heeft het voor elkaar gekregen om de verbinding en betrokkenheid van alle leerlingen bij sport een centrale plaats in de school te laten innemen, ook in Coronatijd. De jury denkt dat de veelbelovende Caland Sportacademie vanaf volgend schooljaar door het winnen van deze prijs een extra impuls krijgt.

Alle deelnemers kregen een gezonde snack aangeboden door TIG Akoestiek.

Alle foto’s zijn in de loop van de week bij de fotoverslagen op de KVLO-site te vinden.

Films van de jurybezoeken zullen hier te vinden zijn.