Doe mee!

Vervoer voor sporters met een beperking: geef uw mening!

Stichting Special Heroes Nederland coördineert, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de sportvervoersvoorziening voor teamsporters met een beperking.

In 2018 heeft een grootschalig onderzoek plaatsgevonden onder gemeenten over sporthulpmiddelen en sportvervoer. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aanvullende opdracht aan Stichting Special Heroes Nederland verstrekt om inzicht te krijgen in alle vervoersvoorzieningen en -initiatieven in het land.

Met deze inventarisatie wordt een menukaart samengesteld van alle vervoersvoorzieningen voor mensen met een beperking per regio, zowel team-als individuele sporters. Vervolgens worden de voorzieningen zoveel mogelijk op elkaar afgestemd, zodat de voorzieningen voor een bredere doelgroep met een beperking beschikbaar komen.

Ten behoeve van bovengenoemde opdracht heeft Stichting Special Heroes Nederland drie vragenlijsten opgesteld die binnen gemeenten, sportbonden, het eigen netwerk van organisatie en sporters en via social media zijn verspreid.

1. Gemeenten 

Aan gemeenten verzoeken wij een korte vragenlijst in te vullen over de vervoersvoorzieningen in de gemeente en de praktische invulling van het WMO-vervoer.

De vragenlijst is met medewerking van Vereniging Sport en Gemeenten verspreid onder alle Nederlandse gemeenten.

Klik hier voor de vragenlijst voor gemeenten

2. (Sport)organisaties en sportbonden 

Aan (sport)organisaties verzoeken wij een korte vragenlijst in te vullen over vervoersvoorzieningen in de gemeente, de regio of de provincie. Die mogelijk (met eventuele separatie afspraken op termijn) door sporter met een beperking gebruikt kunnen worden.

De vragenlijsten voor sportbonden is met medewerking van NOC*NSF verspreid onder alle Nederlandse sportbonden. De vragenlijst voor (sport)organisaties is verspreid binnen ons eigen netwerk.

Klik hier voor de vragenlijst voor (sport)organisaties en sportbonden

3. Sporters met een beperking 

Aan sporters met een beperking verzoeken wij een vragenlijst in te vullen over welk soort vervoer de sporter gebruikt om naar trainingen en wedstrijden te reizen.Nog belangrijker voor ons is wat de sporter belangrijk vindt om de reis naar sportactiviteiten zo snel, praktisch en prettig mogelijk te laten verlopen. Wij willen dan ook graag weten wat voor de sporter de reden is om voor een vervoersoptie te kiezen en welke vervoersmogelijkheid de voorkeur heeft?

De vragenlijsten voor sporters is met medewerking van NOC*NSF verspreid onder leden van de Nederlandse Sportbonden. Tevens is de vragenlijst verspreid door ons netwerk van (sport)organisaties en binnen ons eigen netwerk van deelnemers aan de sportvervoersvoorziening.

Klik hier voor de vragenlijst voor sporters met een beperking

 

Wij vragen u vriendelijk om de vragenlijst vóór 26 maart a.s. in te vullen.

Hartelijk dank voor uw medewerking!