Doe mee!

Veel politieke eensgezindheid tijdens het verkiezingsdebat ‘preventie, gezonde leefstijl, sport en bewegen’

Donderdagmiddag (4 maart) vond in Nieuwspoort het verkiezingsdebat ‘preventie, gezonde leefstijl, sport en bewegen’ plaats. Kandidaten van 6 politiek partijen gingen met elkaar in debat over de vraag hoe we Nederland weer in beweging krijgen na de coronacrisis. Welke rol hebben beweegaanbieders bij het gezonder en vitaler maken van Nederland? Staat preventie wel hoog genoeg op de agenda van werkgevers en zorgverzekeraars? Via de livestream konden bestuurders, vrijwilligers en professionals uit de sector het debat volgen en zo zien hoe deze kandidaat Kamerleden zich de komende vier jaar willen inzetten voor de gezondheid van de Nederlander. Alle aanwezige politiek partijen onderschreven het belang van sport en een gezond Nederland. Toch liet het debat zien dat er ook op dit vlak ook nog écht iets te kiezen is op 17 maart. Want over hoe precies de sport versterkt moet worden verschillen de partijen nog wel van mening. Uitgedaagd door Erben Wennemars en Joop Alberda gaf Anne Kuijk namens het CDA bij de aftrap van het debat al aan dat wat haar betreft gezonde leefstijl en bewegen een breekpunt is bij de komende onderhandeling. Dit móet wat haar betreft een plek krijgen in het regeerakkoord. Mooi woorden volgens Habtamu de Hoop van de PvdA, maar wat hem betreft is het wel tijd om nu dan ook echt door te pakken. Iets wat de PvdA bijvoorbeeld wil doen met 100.000 basisbanen bij verengingen.

Michiel van Nispen, SP, benadrukte dat het in beweging krijgen van Nederland nadrukkelijk een gedeelde verantwoordelijkheid van de ministeries moet zijn. Niet alleen VWS, maar ook onderwijs voor het bewegingsonderwijs, of EZ gericht op het bedrijfsleven. Voor 50plus beaamde Ruud van Acquoij dat en voegde daaraan het belang van gezonde voeding toe. Uit persoonlijke ervaring weet hij dat dit zelfs kan zorgen voor genezing van diabetes type 2.

Jeanette van der Laan wil zich namens D66 gaan inzetten in het tegengaan van de verkokerde financiering van beleid, welke ook op lokaal niveau het stimuleren van sport en bewegen in de weg staat. Rudmer Heerema, VVD, die vanwege de sport de politiek in is gegaan, wil de verenigingen en bonden steunen bij de uitdagingen waar zij voor staan. Zonder een bedrag te willen noemen wil ook hij bij andere ministeries gaan kijken welke middelen daarvoor beschikbaar kunnen komen.

Al met al een debat waarin de politieke partijen het, ondanks onderlinge verschillen, vaker met elkaar eens waren dan dat zij tegenover elkaar kwamen te staan. Deze eensgezindheid lijkt veel goeds voor de sector te beloven. Het belang van een gezonde leefstijl en voldoende bewegen staat niet ter discussie. Datzelfde geldt voor het belang van professionalisering van de sector. Hoe dit financieel gaat doorwerken aan de formatietafel, dat is de grote vraag. Een vraag waarop vandaag nog geen helder antwoord kwam.

Dit verkiezingsdebat werd georganiseerd door NOC*NSF, sportbonden en meer dan 24 partners uit de zorg en welzijnssector, het onderwijs, bedrijfsleven en de sport- en beweegsector. In een paginagrote advertentie riep NOC*NSF deze week samen met haar partners in de sportsector het nieuwe Kabinet op om de komende regeerperiode jaarlijks 1 miljard extra te investeren in een gezond en vitaal Nederland. Een noodzakelijke schaalsprong om Nederland na de coronacrisis ook uit de beweegcrisis te loodsen.

Bekijk hier een compilatie van het debat.

Kijk hier de volledige uitzending terug.