Doe mee!

Vacatures: regionaal coördinerend projectleider

 Houd jij van een actieve en gezonde leefstijl en gun je dit een ander ook?

Heb jij affiniteit met mensen met een beperking en zoek je een veelzijdige, zelfstandige baan waarmee je impact kunt maken?

Lees dan snel verder!

Stichting Special Heroes Nederland maakt zich sterk voor mensen met een beperking door een gezonde en actieve levensstijl te stimuleren en een zo groot en breed mogelijk kennismakingsaanbod in sport, cultuur, (vrijwilligers)werk en gezondheid integraal aan te bieden. Daarmee maken we mogelijk dat de doelgroep zich fysiek, mentaal en sociaal ontwikkelt door een actieve leefstijl.

We kijken waar behoefte aan is, ontwikkelen daarvoor maatwerkprogramma’s en zorgen voor verbinding en impact. We stimuleren (speciaal onderwijs) scholen, instellingen, verenigingen, bedrijfsleven en gemeenten om nauw met elkaar samen te werken, zodat ieder vanuit zijn eigen kracht kan bijdragen aan een stimulerende omgeving en een veelzijdig aanbod voor de doelgroep.  Van voetbal en capoeira tot muziek, schilderen en gezonde voeding. Wij zijn sterk in het ontwikkelen en implementeren van programma’s op lokaal en regionaal niveau die bijdragen aan meer structurele participatie van de doelgroep. We zorgen actief voor monitoring van de programma’s, kennisdeling en brengen organisaties met elkaar in verbinding, zodat we programma’s lokaal duurzaam verankeren.

Zie voor meer informatie over de organisatie, programma’s en de teams: www.specialheroes.nl

Door de toegenomen omvang van onze werkzaamheden willen wij de landelijke structuur versterken en heeft Stichting Special Heroes Nederland drie vacatures in drie regio’s voor:

 • Een regionaal coördinerend projectleider Groningen / Noord-Drenthe
 • Een regionaal coördinerend projectleider Oost Brabant/ Noord Limburg
 • Een regionaal coördinerend projectleider Utrecht en West Nederland

                        Voor 26 tot 32 uur per regio

Je bent als regionaal coördinerend projectleider verantwoordelijk voor het integraal en met impact organiseren en coördineren van projecten en activiteiten die in het kader van de programma’s en het landelijke meerjarenplan van de stichting worden uitgevoerd in de regio. Je vertaalt het meerjaren beleidsplan van de stichting naar regionaal niveau. De afnemers zijn met name scholen en schoolbesturen, zorgorganisaties, sport -en cultuuraanbieders en gemeenten in een specifieke regio. De uitvoering van projecten en activiteiten vereist samenwerking en relatiebeheer met verschillende lokale organisaties, partners en overheden op het gebied van sport, cultuur, arbeid en gezondheid. Jij maakt de afspraken over de rolverdeling en uitvoering van activiteiten met betrokken partijen en zorgt dat de uitvoering kwalitatief op orde is in het regioteam. Als projectleider heb je zelf ook een aantal scholen en (zorg)organisaties waar je programma’s vormgeeft en de uitvoering regelt.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Coördineren en functioneel sturen van (de inzet van) een enthousiast en effectief regioteam;
 • Vertalen van het landelijke meerjarenplan naar een regionaal/lokaal meerjarenplan met aandacht voor uitvoering en strategische samenwerking, beleid en financiële kaders;
 • Voeren van lokale en regionale acquisitiegesprekken en deze inhoudelijk, organisatorisch en financieel vertalen/vastleggen met scholen, zorgorganisaties, aanbieders, gemeenten en het verbinden van deze partijen, ondersteund door de (landelijke) staf;
 • Het coördineren van de uitvoering door het regioteam van programma’s en projecten bij scholen, zorgorganisaties en aanbieders in samenwerking met relevante partners (zoals gemeenten, partners in lokale preventieakkoorden, landelijke netwerkorganisaties etc.) in jouw regio;
 • Het opzetten en implementeren van activiteiten samen met jouw eigen scholen, zorgorganisaties en bijvoorbeeld verenigingen in de regio;
 • Het bewaken van de realisatie van de eigen en regioteamprogramma’s en projecten, m.b.t. inhoud, kwaliteit, dataverzameling, planning, communicatie en budget binnen de gestelde kaders;
 • Budgetverantwoordelijk voor regionale financiën;
 • Verantwoordelijk voor het samenstellen en delen van managementinformatie (volgens landelijk format);
 • Aanspreekpunt voor de directie;
 • Het opbouwen en onderhouden van netwerken in de betreffende regio met deelnemende scholen, sport- en cultuuraanbieders, gemeenten en overige betrokken partijen;
 • Het bijdragen aan het ontwikkelen van producten, diensten en/of activiteiten ten gunste van het integrale programma;
 • Signaleren van ontwikkelkansen en trends (samen met het team van projectleiders) in het regioteam.

Profiel

 • HBO genoten opleiding;
 • Affiniteit met de doelgroep mensen met een beperking;
 • Affiniteit en/of kennis met/van de domeinen zorg, sport, cultuur, voeding, onderwijs en arbeid/participatie;
 • Ondernemend en innoverend;
 • Je hebt acquistiekracht en bent resultaatgericht;
 • Flexibel in denken en doen;
 • Communicatief sterk en doortastend;
 • Netwerker, samenwerker en coach;
 • Planmatig en organisatorisch sterk;
 • Aantal jaren werkervaring (pré);
 • In bezit van rijbewijs (en auto);
 • Woonachtig in de regio.

Arbeidsvoorwaarden

 • Standplaats, in principe vanuit huis;
 • In eerste instantie een contract voor een jaar;
 • Salaris conform CAO SPORT;
 • De 1e gespreksronde vindt vooralsnog plaats op dinsdagmiddag 23 augustus en/of donderdag 25 augustus, waarschijnlijk op onze ontmoetingsplek in Utrecht;

Informatie

In verband met de vakantieperiode:

Tot en met vrijdag 22 juli:         Willemijn Baken, directeur wbaken@specialheroes.nl / 06-20246344

Vanaf maandag 25 juli:             Erna Mannen, directeur emannen@specialheroes.nl  / 06-43004706

Reactie

Jouw reactie (brief met CV) kun je tot en met dinsdag 16 augustus sturen aan seykelenkamp@specialheroes.nl ovv “sollicitatie regionaal coördinerend projectleider regio [invullen]”. In de periode 1 tot en met 14 augustus krijg je een geautomatiseerd antwoord en kunnen we vanwege de vakantiebezetting helaas geen formele ontvangstbevestiging sturen. Die ontvang je snel na 15 augustus.