Doe mee!

Vacature voorzitter Raad van Toezicht Special Heroes Nederland

Stichting Special Heroes Nederland heeft een vacature voor een Voorzitter Raad van Toezicht (RvT).

Organisatie

Stichting Special Heroes Nederland maakt zich sterk voor mensen met een beperking door een gezonde en actieve levensstijl te stimuleren en een zo groot en breed mogelijk aanbod in sport, cultuur, werk en gezondheid te creëren.

We kijken waar behoefte aan is, ontwikkelen daarvoor maatwerkprogramma’s en zorgen voor verbinding. We stimuleren scholen, instellingen, verenigingen, bedrijfsleven en gemeente om nauw met elkaar samen te werken. Zodat ieder vanuit zijn eigen kracht kan bijdragen aan een stimulerende omgeving en een veelzijdig aanbod, van voetbal en capoeira tot muziek en fotografie. Wij zijn sterk in het ontwikkelen en implementeren van programma’s op lokaal en regionaal niveau die bijdragen aan meer structurele sport en cultuur participatie van de doelgroepen. We zorgen actief voor monitoring van de programma’s, kennisdeling, en dat organisaties met elkaar in verbinding komen en blijven, zodat programma’s lokaal duurzaam verankeren.

Zie voor meer informatie over de organisatie, programma’s en de teams:

www.specialheroes.nl en RvT en jaarverslagen

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Special Heroes Nederland bestaat uit vijf leden en is gezamenlijk verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in relatie tot de doelstellingen van de organisatie. De Raad van Toezicht komt minimaal 4 maal per jaar bijeen.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht is het van belang dat de leden samen beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om de doelen van beleid en strategie, de dienstverlening, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen en versterken.

De Raad van Toezicht zoekt een nieuwe voorzitter. De voorzitter is specifiek verantwoordelijk voor het creëren van de nodige voorwaarden voor het adequaat functioneren van de Raad van Toezicht en is daarvoor het primaire aanspreekpunt voor de directeur bestuurder.

De nieuwe voorzitter heeft affiniteit met de doelstellingen van de stichting en heeft een warm hart voor de maatschappelijke participatie van doelgroepen binnen de gebieden van vrije tijd en gezondheid. U houdt toezicht door een kritisch, onafhankelijke en open houding, gericht op verbetering. Gebruik maken van uw brede netwerk is vanzelfsprekend voor u.

Functie-eisen algemeen:

  • Bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring en bewezen bindende kwaliteiten
  • Geeft leiding aan de Raad van Toezicht en het toezichtproces
  • Is diplomatiek en heeft onderhandelingservaring
  • Kan indien nodig fungeren als boegbeeld van Special Heroes Nederland en de belangen van Special Heroes Nederland naar buiten toe uitdragen
  • Heeft veel gevoel voor politieke verhoudingen
  • Onafhankelijk, professioneel, deskundig en volgens zorgvuldige procedures opereren
  • Teamspeler die in voldoende mate beschikbaar is

 

Overige informatie

Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is een onbezoldigde functie (op basis van een vrijwilligersvergoeding).

Meer informatie over deze functie vindt u in de uitgebreide profielschets op onze website.

Special Heroes Nederland laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief motivatie en actueel CV) te sturen aan info@gasselingsearch.nl .

Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling (T: 073 – 8200374)

Graag ontvangen wij uw reactie uiterlijk 10 oktober 2022.

Gesprekken vinden plaats in de week van 24 oktober 2022.