Doe mee!

Twee vacatures lid Raad van Toezicht

Stichting Special Heroes Nederland heeft i.v.m. verlopen termijnen twee vacatures voor een lid van de Raad van Toezicht.

Over Stichting Special Heroes Nederland
Iedereen moet een gezond en actief leven kunnen leiden. Voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of met gedragsproblematiek, is dat minder vanzelfsprekend. Daarom bestaat Stichting Special Heroes Nederland. Wij ondersteunen en ontzorgen organisaties die een gezonde en actieve leefstijl bij de doelgroep willen stimuleren. Dit doen wij met een zo groot en breed mogelijk aanbod op het gebied van eten & drinken, kunst & cultuur, natuur & techniek, ontspanning & relaties, sport & bewegen en werk & participatie. Daarmee maken we mogelijk dat de doelgroep zich fysiek, mentaal en sociaal ontwikkelt met een gezonde en actieve leefstijl.

We kijken waar behoefte aan is, ontwikkelen daarvoor maatwerkprogramma’s en zorgen voor verbinding en impact. We stimuleren (speciaal onderwijs) scholen, zorginstellingen, verenigingen, bedrijfsleven en gemeenten om nauw met elkaar samen te werken, zodat ieder vanuit zijn eigen kracht kan bijdragen aan een stimulerende omgeving en een veelzijdig aanbod voor de doelgroep. Van voetbal en muziek tot gezonde voeding en moestuinieren. Wij zijn sterk in het ontwikkelen en implementeren van programma’s op lokaal en regionaal niveau die bijdragen aan meer structurele participatie van de doelgroep. We zorgen actief voor monitoring van de programma’s, kennisdeling en brengen organisaties met elkaar in verbinding, zodat we programma’s lokaal duurzaam verankeren.

Kijk voor meer informatie over de organisatie, programma’s en de teams op onze website.

Stichting Special Heroes Nederland zoekt:

 • Lid van de Raad van Toezicht (expertise sport & bewegen)
 • Lid van de Raad van Toezicht (expertise zorg)

 

Over de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van Special Heroes Nederland bestaat uit vijf leden. De Raad van Toezicht is gezamenlijk verantwoordelijk voor het houden van toezicht op het functioneren van het bestuur van de stichting en op de lange termijn waarde creatie van de organisatie. De Raad van Toezicht komt minimaal vier keer per jaar bijeen.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht is het van belang dat deze zodanig is dat hij zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol naar behoren kan vervullen. De raad waarborgt onafhankelijkheid, deskundigheid en diversiteit in zijn samenstelling.

De Raad van Toezicht zoekt twee nieuwe leden met kennis en een netwerk op twee sectoren waarin de stichting opereert: sport & bewegen en zorg. Naast deze sectoren is de stichting ook actief binnen de sectoren (voortgezet) speciaal onderwijs, cultuur en overheid.

Profiel
U hebt affiniteit met de doelen van de stichting. U hebt een warm hart voor de maatschappelijke participatie van doelgroepen binnen de gebieden van vrije tijd en gezondheid. U versterkt de Raad van Toezicht vanuit de specifiek gevraagde aandachtsgebieden. U houdt toezicht door een kritisch, onafhankelijke en open houding, u bent gericht op verbetering en constructief. Desgewenst gebruik maken van uw brede netwerk is vanzelfsprekend voor u.

Functie-eisen algemeen:

 • Bestuurlijke en/of toezichthoudende kennis en ervaring;
 • Snel overzicht en inzicht kunnen verwerven;
 • Maatschappelijke antenne en geweten;
 • Kritisch- analytisch oordeelsvermogen;
 • Onafhankelijk, professioneel, deskundig en volgens zorgvuldige procedures opereren;
 • Inzicht in het veld van belanghebbenden;
 • Teamspeler.

 

Aandachtsgebied sport & bewegen:

 • Kennis van sport en bewegen in onderwijs (educatie) en de maatschappij (participatie);
 • Inzicht in bestuurlijke en/of financiële processen/-stromen van de sportinfrastructuur;
 • Inzicht in de kansen die het sport en beweegveld biedt voor Stichting Special Heroes Nederland;
 • Breed netwerk/relevant op het gebied van sport en bewegen.

 

Aandachtsgebied zorg:

 • Kennis en inzicht op het gebied van (de ontwikkelingen van) de sector zorg;
 • Inzicht in bestuurlijke en/of financiële processen/-stromen van zorgorganisaties (revalidatie/dag en woonvoorzieningen);
 • Een breed/relevant netwerk op gebied van zorg (bij voorkeur binnen revalidatie en dag/woonvoorzieningen).

 

Overige informatie
Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is een onbezoldigde functie (wel vrijwilligersvergoeding).
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Erna Mannen (directeur-bestuurder Stichting Special Heroes Nederland)

emannen@specialheroes.nl

06 – 4300 4706

Reactie
Heeft u belangstelling voor deze functie dan ontvangen wij graag uw CV en motivatie. Deze kunt u sturen aan de heer Kees van Geffen (voorzitter Raad van Toezicht): voorzitterrvt@specialheroes.nl

Graag ontvangen wij uw reactie uiterlijk 18 november 2023.

De eerste gespreksronde vindt plaats op 29 november in de middag.