Doe mee!

Steviger basis voor ClubExtra 2.0

Calo Windesheim en Stichting Special Heroes Nederland hebben de toekomst van ClubExtra veilig gesteld. Beide partners werken de komende tijd in een alliantie aan een stevige basis onder dit sportaanbod voor kinderen en jongeren die bij de gewone sportvereniging niet of nog niet mee kunnen komen. Aan gemeenten, schooldirecties docenten bewegingsonderwijs en buurtsportcoaches wordt gevraagd om lokaal het initiatief te nemen. In navolging van Den Haag start vanavond in Brabant een 2e groep met de ClubExtra scholing. Vakdocenten bewegingsonderwijs, docenten van turnverenigingen en buursportcoaches volgen vier trainingen met de intentie om daarna met een aanbod te starten voor de doelgroep: kinderen en jongeren met ontwikkelingsachterstanden op motorisch en/of gedragsmatig gebied in sport- en beweegsituaties.

Lees hier alles over de laatste ontwikkelingen.