Doe mee!

Sporthulpmiddelen: beter beschikbaar en bereikbaar

In het Nationaal Sportakkoord staat de ambitie dat meer mensen een leven lang sport- en beweegplezier ervaren in een inclusieve sport- en beweegomgeving. Dat geldt ook voor mensen met een beperking. Veel van hen hebben daar echter een speciaal sporthulpmiddel bij nodig, zoals een sportrolstoel of handbike. In de praktijk is dit een uitdaging: door gebrek aan kennis bij gebruikers en betrokken partijen en ingewikkelde regelgeving. Vandaag verschijnt een langverwachte Handreiking om dit proces te verbeteren en sporthulpmiddelen beter beschikbaar en bereikbaar te maken.

Om ervoor te zorgen dat méér mensen het sporthulpmiddel krijgen dat zij nodig hebben, is deze eerste versie van de Handreiking Sporthulpmiddelen beschikbaar. Deze wordt vanaf 25 juni 2020 onder professionals verspreid en getoetst in een drietal pilots in Den Haag, Emmen en de provincie Brabant.

Al in 2017 organiseerde VWS een eerste werkconferentie Sporthulpmiddelen en inclusie. Daarna heeft de directie Sport van VWS, met input vanuit de doelgroep en diverse organisaties, onder andere een notitie en 10 essentiële voorwaarden uitgewerkt. Vervolgens is een projectgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van Special Heroes Nederland, Kenniscentrum Sport & Bewegen, Vereniging Gehandicaptensport Nederland en Esther Vergeer Foundation, gevraagd om een plan van aanpak op te stellen om sporthulpmiddelen beter beschikbaar en bereikbaar te maken.

Bij een werkbezoek in 2019 (pilot Den Haag) gaf toenmalig Minister Bruno Bruins al aan: “Voor mensen met een beperking kan het moeilijk zijn om optimaal te kunnen sporten. Bijvoorbeeld omdat ze niet of niet tijdig een sporthulpmiddel kunnen krijgen via de gemeente. Of dat de vergoeding van zo’n hulpmiddel niet goed is geregeld en daardoor niet te betalen. Dit kan natuurlijk niet! We willen immers zoveel mogelijk mensen met een beperking laten bewegen.”

Onderdelen van het project zijn onder andere:

  • Helder hebben van ‘vraag en aanbod’ naar hulpmiddelen.
  • Helder hebben van het aanbod in gemeenten, de successen en de knelpunten.
  • Opstellen van een Handreiking en het toetsen daarvan in een reeks pilots.
  • Organiseren van de pilots die (gaan) passen binnen de wetgeving en financiering.

De Handreiking is woensdag 25 juni aangeboden aan de directie sport van het ministerie van VWS.

Informatie

Meer informatie over het project: https://www.allesoversport.nl/artikel/handreiking-sporthulpmiddelen/

Bij vragen over het project kunt je contact opnemen met Erna Mannen via emannen@specialheroes.nl of 06 4300 4706. Voor meer informatie over de Handreiking Sporthulpmiddelen kun je terecht bij Martin Fluit via mfluit@specialheroes.nl of 06 5237 0091