Doe mee!

Meedoen met sport & cultuur voor ieder kind mogelijk

Het Vergeten Kind & Special Heroes Nederland bundelen krachten voor inclusiviteit van kwetsbare kinderen

Rotterdam, 29 oktober 2020 – Ieder kind wil actief meedoen in de maatschappij; ook kinderen met een beperking of een moeilijke thuissituatie. Alleen blijft de structurele deelname van deze kinderen aan vrijetijdsactiviteiten achter. Stichting het Vergeten Kind en Stichting Special Heroes Nederland trekken samen op om de inclusiviteit van kwetsbare kinderen te vergroten.
Met hun speciale Sport/Art programma voor het speciaal onderwijs willen ze deze leerlingen spelenderwijs kennis laten maken met diverse sport- en cultuuractiviteiten. In totaal doen 20 scholen mee aan dit programma. Gisteren hebben meer dan 100 leerlingen van de Mr. Schats Noord- basisschool voor speciaal onderwijs in Rotterdam voor het eerst deelgenomen aan het programma.

Stichting Het Vergeten Kind en Special Heroes Nederland zijn een samenwerking aangegaan voor kinderen uit het speciaal (basis)onderwijs. De kinderen op deze scholen hebben vaak te maken met leermoeilijkheden, gedrags- en/of psychiatrische problematiek. Of ze groeien op in een complexe thuissituatie. Daarnaast krijgen ze minder mogelijkheden om kennis te maken met verschillende sport/cultuur takken. Omdat deelname aan sport- en cultuuractiviteiten juist voor deze doelgroep zo belangrijk is, bundelen de stichtingen hun krachten. Met een gezamenlijk Sport/ Art programma willen ze kinderen in het speciaal onderwijs in aanraking brengen met sport en cultuur. Het programma wordt op maat gemaakt voor scholen uit het speciaal onderwijs en bevat verschillende sportclinics en cultuurworkshops. Met als doel dat de kinderen op hun school – een veilige omgeving voor hen – ontdekken waar ze plezier in hebben, wat hun talent is en dat ze nieuwe vaardigheden ontwikkelen. Zodat de overstap naar een reguliere sport- of cultuurvereniging makkelijk verloopt. Om het Sport/ Art programma duurzaam te verankeren en zoveel mogelijk kinderen te bereiken, werken de stichtingen samen met partners in de regio; scholen, gemeenten en sport- en cultuuraanbieders. Hierbij levert Stichting Het Vergeten Kind de pedagogische expertise via hun methodiek Klimaat van Aandacht en heeft Stichting Special Heroes Nederland de spilfunctie en verzorgt zij de implementatie en de kennis over sport/art.

Directeur Stichting Special Heroes Nederland Erna Mannen; “Ons doel is om de structurele deelname van kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking aan sportieve en culturele activiteiten door onze programma’s te laten stijgen. We weten dat kinderen en jongeren zich fysiek, mentaal en sociaal ontwikkelen door een actieve leefstijl en zien het enthousiasme bij hen terug. Met speciale aandacht maken we meedoen heel gewoon. En dat resulteert in blijvende participatie en dat is precies wat we willen: meer kinderen en jongeren laten meedoen door mogelijkheden te bieden. Door samen te werken met het Vergeten Kind vergroten wij de mogelijkheden en versterken wij de kennisoverdracht aan scholen. Het beste uit jezelf halen, plezier maken, trots voelen dit zijn een paar kernwoorden die passen bij het programma.
Dit hebben de leerlingen van Mr. Schats Noord  vandaag ook hebben mogen ervaren tijdens het Sport/Art Experience te Rotterdam. We vinden het geweldig om daar samen met het Vergeten Kind een bijdrage aan te mogen leveren”.

Margot Ende, directeur Stichting Het Vergeten Kind: “Het is voor ieder kind zo ontzettend belangrijk dat het mee kan doen; ergens bij kan horen. Door het aanbieden van sport- en cultuurworkshops kunnen kwetsbare kinderen nieuwe vaardigheden ontwikkelen en positieve ervaringen opdoen. Spelenderwijs ontdekken ze wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn, leren ze essentiële levensvaardigheden en maken ze, vaak voor het eerst, vrienden. Een opsteker voor de veerkracht en zelfvertrouwen. Het is fantastisch dat we samen met Special Heroes veel kinderen in het speciaal onderwijs positieve ervaringen kunnen laten opdoen. In een omgeving waar ze zich gezien en gehoord voelen, zich veilig en geborgen voelen waarin het gemakkelijk is om samen te spelen en vrienden te maken. We brengen met veel liefde en toewijding onze impactvolle methode ‘Klimaat van aandacht in; zodat deze kinderen zich positief kunnen ontwikkelen.”


Noot voor de redactie
Voor meer informatie of vragen:

Stichting Special Heroes Nederland
Inge Privé
06 537 204 35 / iprive@specialheroes.nl

Stichting Het Vergeten Kind
Dorthe Dol
06 251 623 48  / dorthe@hetvergetenkind.nl

 

Foto’s zijn rechtenvrij te gebruiken, mits deze bronvermelding gebruikt wordt:

Fotografie: Winanda van Zwamen, WVZ Fotografie