Doe mee!

Genomineerden verkiezing ‘Sportiefste BO en SO-school van Nederland bekend!’

De genomineerde scholen voor de verkiezing ‘Sportiefste Basisschool/SO-school van Nederland 2022’ zijn bekend. De scholen die strijden om de titel zijn voorbeeldscholen voor andere scholen op het gebied van het maken van beweegbeleid. Zij hebben allen een uitmuntend aanbod van 2+1+2. Op die manier stimuleren zij hun leerlingen om een actieve en gezonde leefstijl te ontwikkelen. Uiteraard is het aanbod geborgd in het schoolbeleid.

Welke scholen maken dit jaar kans op de titel?

Op 23 mei 2022 maken de genomineerden kans om de ‘Sportiefste Basisschool/SO-school van Nederland 2022’ te worden. Het is de negende keer dat het KVLO (Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding), Kenniscentrum Sport en Bewegen, NOC*NSF en Stichting Special Heroes Nederland deze verkiezing organiseren. Hiermee hopen ze zoveel mogelijk scholen te inspireren en leerlingen zo veel en zo veelzijdig mogelijk te laten bewegen.

De volgende basisscholen zijn genomineerd:

  1. OBS Houtrust – Den Haag
  2. Johannesschool – Arnhem
  3. CBS Het Lichtpunt – Rhoon
  4. Thomas van Aquinoschool – Sneek
  5. CBS De Waterhof – Delft

En in het SO zijn de volgende scholen genomineerd:

1. SO De Hertog – Tiel
2. SO De Ommezwaai – Arnhem

Het traject tot aan de finale

De jury zal voorafgaand aan de prijsuitreiking op 23 maart een bezoek brengen aan de genomineerde scholen. Hier krijgen ze een rondleiding en zullen ze vragen stellen aan de schoolleiding, de vakleerkracht(en) bewegingsonderwijs, groepsleerkrachten en daarnaast ook drie leerlingen van de school.

2+1+2

Het 2+1+2 model is een kapstok voor de richtlijn van 5 uur bewegen voor kinderen. Hierbij worden er op school voldoende en kwalitatief goede lessen bewegingsonderwijs gegeven (2), is er aandacht voor bewegen gedurende de schooldag (+1) en er ook een structureel buitenschools sport- en beweegaanbod bestaat voor alle leerlingen (+2). Samenwerking is hierbij cruciaal. Uiteraard wordt dit alles georganiseerd met een duidelijke visie en neemt het aanbod bewegen en sport een duidelijke plaats in de school in. Deelnemende scholen zijn vanzelfsprekend in het bezit van het themacertificaat Bewegen en Sport van het Vignet Gezonde School.

Finale verkiezing 23 maart 2022

Op 23 maart 2022 strijden de genomineerde scholen om de titel ‘Sportiefste Basisschool/SO-school van Nederland 2022’ in het Willem-Alexander Sportcentrum in Groningen. Alle genomineerde scholen laten een filmpje van hun school zien en de leerlingen verzorgen een podiumpresentatie voor alle aanwezigen. Daarna volgt een sportief programma voor de leerlingen en uiteindelijk de prijsuitreiking. Ook zal er een kennisevent worden georganiseerd voor sport- en beweegprofessionals, collega-scholen, studenten, beleidsambtenaren sport en andere belangstellenden.

Prijzen

De prijzen in de vorm van waardecheques t.w.v. in totaal €11.000,- zijn beschikbaar gesteld door de drie grote leveranciers van sport- en spelmaterialen van Nederland: Bosan Sport, Janssen-Fritsen en Nijha.

De prijzen voor de beste sportpresentatie worden verzorgd door de AirTrack Factory.

Is je school niet genomineerd, maar ben je van mening dat jouw school de ‘Sportiefste School’ van

Nederland is? Hier lees je aanvullende informatie over de verkiezing en meld je school aan. Houd

onze social media kanalen in de gaten om de verkiezing live te volgen.