Doe mee!

Expertmeeting voedseleducatie in het speciaal onderwijs

Voor een goede ontwikkeling en gezondheid op korte en lange termijn is het belangrijk dat kinderen een gezond eetpatroon aanleren.1 Een gezond eetpatroon verlaagt risico op ziektes zoals overgewicht, hart- en vaatziekten en verschillende soorten van kanker op latere leeftijd.2
De school is een ideale setting voor het onderwijzen van kinderen in gezond eetgedrag.3 Het is een omgeving waar kinderen met alle achtergronden een aanzienlijke hoeveelheid tijd per week doorbrengen en kennis, vaardigheden en gunstig gedrag aanleren.

Louis Bolk Instituut doet momenteel een onderzoek in de praktijk in hoeverre voedseleducatie in speciaal onderwijs wordt ingezet. Aanleiding voor dit onderzoek is dat er weinig tot geen voedseleducatieprogramma’s speciaal gemaakt of geschikt zijn voor speciaal onderwijs. De meeste voedseleducatieprogramma’s voor het reguliere basisonderwijs sluiten vaak niet aan op de belevingswereld en mogelijkheden van kinderen op speciaal onderwijs. Deze kinderen leren op een andere manier en hebben een andere manier van begeleiding in het leren nodig. Special Heroes Nederland is, samen met JOGG en Jong Leren Eten, partner in dit onderzoek.

Middels een vragenlijst onder experts in of betrokken bij speciaal onderwijs, wordt gepolst wat de behoeftes en randvoorwaarden ten aanzien van voedseleducatie zijn. Op 23 november vindt een expertmeeting plaats waar de resultaten worden gepresenteerd en wordt samen met experts uit de praktijk gebrainstormd over mogelijke vervolgstappen en actiepunten.

Special Heroes Nederland zal de uitkomsten en vervolgstappen te zijner tijd verspreiden in het netwerk.

Referenties
1. Uauy R, Kain J, Mericq V, Rojas J, Corvalán C. Nutrition, child growth, and chronic disease prevention. Annals of Medicine. 2008;40(1):11-20. 2. WHO, The world health report 2002: reducing risks, promoting healthy life. Website: www.who.int
3. Van Cauwenberghe, E., Maes, L., Spittaels, H., van Lenthe, F. J., Brug, J., Oppert, J. M., & De Bourdeaudhuij, I. (2010). Effectiveness of school-based interventions in Europe to promote healthy nutrition in children and adolescents: systematic review of published and ‘grey’literature. British journal of nutrition, 103(6), 781-797.