Doe mee!

Een gezonder Nederland voor kinderen en jongeren met een beperking

Healthy Heroes: nieuw stimuleringsprogramma speciaal onderwijs

Na de succesvolle eerste Healthy Heroes pilots in Gennep, Tegelen en Venray, ontwikkelt Special Heroes Nederland het stimuleringsprogramma voor alle speciaal onderwijs scholen verder door.

Healthy Heroes is een stimuleringsprogramma voor scholen in het speciaal basisonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, gericht op voeding en gezondheid. Op een leuke, interactieve manier leren we kinderen en jongeren zich bewust te worden van de betekenis van gezonde voeding en de positieve effecten van een gezonde leefstijl. De doorontwikkeling van het programma wordt mede mogelijk gemaakt door de verkregen subsidie van een aantal fondsen (waaronder het RVVZ fonds van Menzis) en de kennisdeling van het programma door subsidie vanuit het nationaal preventieakkoord VWS voor een gezonder Nederland. Preventief te werk gaan op het domein gezondheid, door gezond eten en een gezondere omgeving te bevorderen, sporten en bewegen aantrekkelijker te maken.

Menukaart Healthy Heroes
Scholen krijgen in het programma Healthy Heroes de keuzen uit een menukaart met een aanbod op de thema’s gezonde voeding, leefstijl, vaardig bewegen en meten is weten. Om een duurzame impact voor kinderen en scholen te realiseren, gaan we uit van minimaal twee gezondheidsprogramma’s van gemiddeld zes tot acht weken in een schooljaar. De behoefte van de kinderen en de school staat hierbij centraal en we ontwikkelen het Healthy Heroes programma hierop door.  
Met het programma Healthy Heroes maken we ons hard om een gezonde cultuur binnen de school te borgen en kinderen (en ouders) bewust te maken van een gezonde leefstijl zodat zij in staat zijn om deze duurzaam zelf te organiseren.

Subsidie Jong Leren Eten
Jong Leren Eten is een programma waarin rijk, provincies, onderwijs en maatschappelijke organisaties samenwerken. Het is hun ambitie om jeugd en jongeren (0-18 jaar) in de setting van kinderopvang en onderwijs ‘voedselvaardig’ te maken. Scholen kunnen voor de activiteiten moes tuinieren, koken of een gastles op het gebied van voeding subsidie aanvragen. Voor een aantal keuzemogelijkheden uit de menukaart van Healthy Heroes kan deze subsidie door scholen worden gebruikt.

Stichting Special Heroes Nederland heeft veel vertrouwen in het nieuwe stimuleringsprogramma Healthy Heroes en gaat de uitdaging van een gezonder Nederland voor kinderen en jongeren met een beperking graag aan! Heb je naar aanleiding van dit bericht vragen of wil je meer informatie over het programma Healthy Heroes? Neem dan contact op met Marit Hullen door een mail te sturen aan mhullen@specialheroes.nl